Støttegruppens brennende engasjement for å få Farida (12) tilbake til Norge er begrunnelsen for at de får Amnestyprisen for 2018. Foto: Frida Marie Grande / Amnesty International Norge / NTB scanpix

Støttegruppen for Farida får Amnestyprisen

Støttegruppens brennende engasjement for å få Farida (12) tilbake til Norge er begrunnelsen for at de får Amnestyprisen for sitt arbeid.

– Støttegruppen har klart å rette søkelys mot alvorlige menneskerettslige mangler i måten Norge behandler asylsøkere på, særlig med tanke på mindreårige asylsøkere og tvangsreturer til Afghanistan, heter det i begrunnelsen.

Det blir særlig trukket fram at gruppens tilnærming med å bruke saklige, rettighetsbaserte argumenter samtidig som de viser hvor hardt uretten rammer konkrete enkeltpersoner, har vært et viktig bidrag til å sørge for at menneskerettigheter spiller en rolle i den norske asyldiskusjonen.

Den nå tolv år gamle jenta Farida ble i 2015 tvangsreturnert til Afghanistan sammen med familien. Familien var bosatt på Dokka, og støttegruppen for Farida består stort sett av mennesker fra det lokale miljøet på Dokka.

Norske domstoler har kommet til at tvangsreturen av Farida og hennes mor var urettmessig, men norske myndigheter bestrider fortsatt at det betyr at de må hente familien tilbake til Norge. Støttegruppen vil igjen gå til retten for å få dette vedtaket omgjort.

Prisen ble overrakt på Amnesty Internationals landsmøte i Stavanger lørdag.