EKTESKAPSLOV: – For meg er det mye viktigere at KrF er en vaktbikkje når bioteknologiloven liberaliseres, enn at vi kjemper mot homofiles rett til å gifte seg, sier stortingsrepresentant Anders Tyvand (KrF).

Stortingsstøtte til KrFUs homoutspill

– Vi må våge å ta debatten i KrF også, sier stortingsrepresentant Anders Tyvand om likekjønnet ekteskap og homofil adopsjon.

Motstand mot likekjønnet ekteskapslov har vært en kampsak forKrF siden før loven ble innført i 2009. Senest på landsmøtet ble KrFs tradisjonelle ekteskapssyn bekreftet.

Nå går ungdomsorganisasjonen KrFU motsatt vei.Et flertall i landsstyret anbefaler landsmøtet å legge ned kampen mot ekteskapsloven, homofil adopsjon - og gå inn for borgerlig vigsel. Det ble kjent tirsdag.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Landsmøtet skal avholdes 19. - 21. september på Sola.

- Heller bioteknologi

KrFUs landsstyre får støtte fra stortingsgruppen. StortingsrepresentantAnders Tyvand mener at også moderpartiet KrF må våge å ta debatten.

– For meg er det mye viktigere at KrF er en vaktbikkje når bioteknologiloven liberaliseres, enn at vi kjemper mot homofiles rett til å gifte seg, sier Tyvand til Dagen tirsdag kveld.

– Det går tydelig fram av KrFs program hva som er vår politikk i denne perioden, og vi skal selvsagt være lojale mot det programmet vi har gått til valg på. Men vi må likevel våge å ta denne debatten også i KrF, og jeg syns det er interessant atKrFU reiser spørsmålet, sier Tyvand.

– Mener du at KrF også bør droppe kampen mot kjønnsnøytral ekteskapslov?

– Jeg er først og fremst ute etter å si at vi må våge å ta debatten. Når KrFU reiser den, må vi lytte.

– Hvorfor skal dere ta debatten hvis det ikke er aktuelt å endre standpunkt?

– Vi har konkludert for disse årene. Men vi må ha et langsiktig perspektiv på KrFs politikk. Hvis vi blir redde for å ta en debatt, blir det skummelt, sier Tyvand.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Ikke bestemt seg

– Mener du at KrF i neste stortingsvalgsprogram bør droppe kampen mot ekteskapsloven?

– Det har jeg ikke tatt stilling til.

– Er det et åpent utfall av saken neste gang KrF skal vedta et stortingsvalgprogram?

– Det vil jeg ikke spekulere i. Jeg tror det er ulike meninger i KrF om disse temaene.

– Har du drøftet spørsmålet om ekteskapsloven og homofil adopsjon med de andre i stortingsgruppa?

– Det er ikke et tema i KrFs stortingsgruppe. Det er et tema i KrFU, sier Tyvand.

Vil heller påvirke

Tyvand sier at han ønsker å være en realpolitiker og stille spørsmål ved hvor KrF kan være med å påvirke i fremtiden.

– Slaget står ikke om ekteskapsloven. Vi er de eneste som er imot dem. Det må vi ta inn over oss. Vi kan heller være med i debattene som går nå om bioteknologi og hvilke rammer man skal ha rundt barns oppvekst.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Den ene diskusjonen utelukker ikke den andre?

– Jeg har ikke tatt til orde for å utelukke noen diskusjon, men vi må våge å ta debatten når den kommer.

– Feil spor

Sentralstyremedlem og tidligere generalsekretær i Indremisjonsforbundet,Karl Johan Hallaråker, sier at KrFU må få lov å diskutere det de selv ønsker å diskutere.

– Men jeg mener jo at flertallet i KrFUs landsstyre er på feil spor. Selvsagt. Jeg ville bli veldig overrasket hvis flertallet i KrF skulle gå i samme spor, sier Hallaråker.

Han viser til at landsmøtet i fjor endret forslaget til nytt prinsipprogram med å presisere at «ekteskapet skal være en ordning mellom mann og kvinne».

– Det som står i prinsipprogrammet har samme vern som en lov hos oss, sier han.

– «Uklok»

Tyvands uttalelse om at det er viktigere å være vaktbikkje når bioteknologiloven liberaliseres enn å kjempe mot homofiles rett til å gifte seg, kaller Hallaråker en «uklok» sammenstilling.

– Bør ikke KrF våge å ta denne debatten, slik Tyvand sier?

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Det blir en falsk problemstilling. Det er ikke et spørsmål om å våge å ta debattene. De har vi tatt. Det er uklokt å ta omkamp på verdidebatter som vi nylig la på plass på landsmøtet i fjor. Skal partiet bort fra sperregrensen, må vi konsentrere oss om konkrete politiske saker og ikke negative omkamper om vitale verdispørsmål som bare er egnet til å ødelegge og skape frustrasjon, sier Hallaråker.