Utenriksminister Jonas Gahr Støre, her fotografert på konferansen Global Health, advarer mot mange nordmenns likhetstegn mellom Israels behandling av palestinerne og nazistenes jødeutryddelse. - I vår historie er holocaust det største og mest systematiske overgrepet vi kjenner. Det kan ikke sammenlignes med noe av det vi har sett siden, sier Støre.

Støre advarer mot farlig holdning til holocaust

Utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap) er bekymret over det store antallet nordmenn som likestiller Israels behandling av palestinerne med nazistenes jødeutryddelse, holocaust.

- Jeg er særlig urolig over at så mange som 38 prosent av de spurte likestiller Israels behandling av palestinerne med nazistenes jødeutryddelse. Det er en grov historisk feilslutning og en farlig kobling, sier Støre.Fornøyd med debatten

Det var i en stor undersøkelse av nordmenns holdning til jøder at tallet kom fram. Støre understreker overfor NTB at han er fornøyd med den brede omtalen undersøkelsen har fått og debatten som har fulgt.

Rapporten ble offentliggjort for vel en uke siden og viste at antisemittiske holdninger generelt er på samme nivå som i andre vesteuropeiske land som Storbritannia, Nederland, Sverige og Norge.


Usammenlignbart

Nazistenes jødeforfølgelse var en forfølgelse der fysisk utslettelse av det jødiske folk var det endelige virkemiddelet, påpeker Støre.

- I vår historie er holocaust det største og mest systematiske overgrepet vi kjenner. Det kan ikke sammenlignes med noe av det vi har sett siden.

- Det har skjedd folkemord siden, som Rwanda og Srebrenica. Men holocausts absolutte karakter var i særklasse ekstremt, sier han.

Rundt 6 millioner jøder ble systematisk myrdet av nazistene under andre verdenskrig i Europa.


Ingen tjeneste


Det er ingen tjeneste overfor palestinerne å gjøre en slik referanse, poengterer Støre.

- For det fjerner oss fra den saklige debatten om palestinernes stilling i de okkuperte områdene og i Israel, sier han.

- Det snarere svekker den politiske gjennomslagskraften i et politisk engasjement for palestinernes sak. For det er grovt historisk usant og derfor usaklig, tilføyer han.


For dårlig forklart

At fire av ti nordmenn sammenligner Israels politikk overfor palestinerne med nazistenes jødeutryddelse, er et alvorlig varsel, mener Støre.

- Det vitner om at kunnskapen om holocausts ekstreme karakter er for dårlig «oversatt» i den politiske holdningsdannelsen. Et stort flertall ønsker større oppmerksomhet i skolen om holocaust. Det er jeg veldig for. Men jeg tror vi må snakke tydeligere i den løpende politiske debatten om grensene for relevans av historiske eksempler, sier han.


Støre er selv kritisk til det han kaller «Israels okkupasjonspolitikk og diskriminering av den palestinske befolkningen» både med bruk av lover og maktmidler, i Israel og Vestbredden.

- Men jeg føler at de argumentene som er berettiget og saklig begrunnet, blir svekket når grovt uriktige overdrivelser kommer.


Ryddig

Han understreker ellers at den jødiske minoriteten i Norge og Det mosaiske trossamfunn har opptrådt veldig prinsipielt og ryddig ved å skille mellom seg selv som minoritet og Israels politikk.

- Det er naturlig og legitimt at de norske jødene har et særlig engasjement for Israel og israelsk politikk under vekslende regjeringer, men de norske jødene har opptrådt saklig og nyansert. Og jødene våre har understreket sin selvfølgelige rett til å bli behandlet som gode nordmenn, sier Støre.

(NTB)