Stor økning i anmeldte overgrep mot ungdom

Aldri tidligere har politiet fått inn så mange anmeldelser av seksuelle krenkelser og overgrep mot tenåringer mellom 14 og 16 år, ifølge VG.

Antallet anmeldelser har gått opp fra 383 de fire første månedene i fjor, til 577 i samme periode i år, skriveravisen.

– I disse tallene er det også veldig mange internettrelaterte saker. I flere av sakene får de unge et forhold til dem de snakker med, og blir gjerne manipulert og lurt, sier seksjonsleder for etterretning og forebygging iPolitidirektoratet,Lena Reif.

RådgiverKaja Hegg iRedd Barna er redd det fortsatt er store mørketall, til tross for at det kommer flere anmeldelser.

– Det er mange i denne aldersgruppen som enten ikke sier ifra, eller som ikke vet at de har vært utsatt for overgrep, sier hun.