KONTANTSTØTTE: Senterpartiets sentralstyre har landet på at de vil beholde kontantstøtten. Det er partitopp Kjersti Toppe glad for. Foto: Terje Pedersen / NTB

Sp-ledelsen vil beholde kontantstøtten

Sentralstyret i Senterpartiet vil beholde kontantstøtten. Ap lover kamp i eventuelle regjeringsforhandlinger.

Fredag la sentralstyret i Senterpartiet fram sin innstilling til nytt partiprogram for perioden 2021–2025.

Andreutkastet som ble lansert i vinter, inneholdt sju dissenser. En av dem handlet om hvordan partiet skal stille seg til kontantstøtte.

Ordningen er en månedlig støtteordning for barn mellom ett og to år som velger å ikke gå i barnehage.

Støtten har vært gjenstand for debatt på flere landsmøter denne våren. Senest da Høyre valgte å skrote ordningen på sitt landsmøte i mai.

Vil beholde kontantstøtten

Mandag ble det kjent at sentralstyret i Senterpartiet innstiller på å beholde kontantstøtteordningen slik den er i dag.

De understreker likevel at de vil målrette ordningen mot de minste barna.

Flertallet i partiets programkomité har ønsket å videreføre kontantstøtteordningen for ettåringer slik den er i dag.

Et mindretall ville derimot fjerne ordningen. De foreslo i stedet å «legge til rette for løpende barnehageopptak innen 2025».

Nå blir det opp til landsmøtet til helgen å avgjøre saken.

– Vi vil gi valgfrihet til familiene

Partiets parlamentariske nestleder, Kjersti Toppe, er glad for at sentralstyret landet på å beholde kontantstøtten.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Hun håper landsmøtet ikke går imot innstillingen.

– Vi har vært en sterk bevarer av kontantstøtten i mange år, og etter mitt syn er det en ordning som passer inn i det verdisynet vi har. Vi vil gi valgfrihet til familiene og ikke tvinge alle familier til å passe inn i et spor, sier Toppe til Dagen.

Hun mener den viktigste grunnen til å bevare kontantstøtten er å gi familiene valgfrihet og vise tillit til at foreldrene selv kan avgjøre når barnet er klar for barnehagen.

I tillegg er det gunstig for staten, mener Toppe.

– Vi bruker mye mer penger på familier som velger å bruke barnehage. Det koster staten ti ganger så mye. Så egentlig er dette en innsparing for staten, mener Sp-toppen.

Samarbeidspartner garanterer kutt

I Sps foretrukne regjeringspartner, Arbeiderpartiet, er derimot motstanden stor mot kontantstøtten.

I mai gikk de ut med garanti om at de vil skrote ordningen dersom de vinner regjeringsmakten til høsten.

GARANTIST: Leder av Aps kvinnenettverk, Anette Trettebergstuen, garanterer at partiet vil fjerne kontantstøtten dersom de kommer til makten. Til venstre: Ap-leder Jonas Gahr Støre. FOTO: TORE KRISTIASEN, VG Foto: Tore Kristiansen/VG/NTB

De har programfestet å erstatte den med en ventestøtte for barn som venter på plass i barnehage.

– Vanlige folk vil ha barnehageplass, men for mange må stå i kø og vente for lenge, skriver leder av Aps kvinnenettverk, Anette Trettebergstuen, i en tekstmelding til Dagen.

– Jeg er sikker på at vi finner ut av dette i forhandlinger. Sist vi styrte gjorde vi betydelig innstramminger i ordningen, skriver hun.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Ap kan ikke ta noe for gitt

Den rødgrønne regjeringen, som satt med makten fra 2005 til 2013, kuttet kontantstøtten for barn mellom to og tre år.

Det mener også Toppe at var en god idé.

Hun er likevel tydelig på at Senterpartiet vil gå inn i eventuelle regjeringsforhandlinger med mål om å bevare støtten.

Hun vil derimot ikke gi noen garantier.

– For min del er dette en veldig viktig sak, og Ap kan ikke ta noe for gitt. De kan ikke gå ut og garantere at de vil fjerne kontantstøtten hvis de regjerer med Sp, sier Toppe og legger til:

– Vi har vist før at vi verner om kontantstøtten i regjering. Det er målet vårt nå også. Men det er vanskelig å gi noen garantier.

Fra abortnemnd til «samråd»?

De andre dissensene handlet blant annet om hvordan partiet skal stille seg til abortnemndene.

Flertallet i programkomiteen ønsket å beholde dagens abortlov, som gir kvinnen selvbestemmelse fram til uke 12.

Et mindretall i komiteen ønsket på sin side å erstatte nemndene med «rådgivende team» og dermed gjøre abort selvbestemt uke 18.

I helgen kunne derimot NTB melde at sentralstyret går inn for et tredje alternativ.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

De vil omdøpe nemndene til «samråd» og gjøre en gjennomgang av deres «arbeidsmåte, rolle og navn». De er tydelige på at abortgrensen fortsatt bør gå ved uke 12.