DELVIS FORNØYD: Andreas Nordli, leder for Ungdom i Oppdrag i Norge, er både tilfreds og utilfreds med brevet fra Skattedirektoratet.

Skattefrie gaver strammes inn

Ungdom i Oppdrags leder, Andreas Nordli, mener Skattedirektoratet med sine nye regler har begynt å skattlegge norsk frivillighet.

Ungdom i Oppdrag ba Skattedirektoratet avklare beskatningen av pengegaver til sine ulønnede medarbeidere. Svaret ble en innsnevring.

Direktoratet har i et notat til skattekontorene strammet inn på reglene for skattefrie gaver til enkeltpersoner som blant annet arbeider i norsk misjon. Det rammer blant andre organisasjonen Ungdom i Oppdrag (UiO).

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Der er de imidlertid glade for avklaringen som kommer i notatet. Den er et svar på det organisasjonen selv har bedt om.

Møtte statssekretæren

– Jeg var i møte med statssekretær Jørgen Næsje (Frp) i Finansdepartementet. Da ba jeg om en avklaring, blant annet fordi det er regionale forskjeller, og derfor har det vært usikkerhet om dette. Møtet kom i stand på vårt initiativ. Det var vi som ba om det, understreker Andreas Nordli, leder for Ungdom i Oppdrag i Norge, til Dagen.

Organisasjonen er den norske avdelingen av den internasjonale organisasjonen Youth With A Mission (YWAM), startet av amerikaneren Loren Cunningham.

UiO har ingen ansatte, og alle som jobber for dem, må sørge for sin egen inntekt. I praksis vil det si at de lever på gaver fra familie, venner og menigheter. Flere har også deltidsjobber ved siden av sitt arbeid for organisasjonen, og inntekt derfra skatter de for på vanlig måte.

Nordli understreker at de som jobber for UiO, enten som korttidsmisjonærer eller på fast basis, ønsker å være pliktoppfyllende og holde seg til regelverket som gjelder. Det er i første rekke usikkerheten om hva som skal rapporteres inn som skattbar inntekt, som har vært problematisk.

– Våre folk har vært usikre på om de har fulgt loven eller ikke. Derfor er vi fornøyd med den avklaringen som er kommet, sier han.

– Ikke dramatisk

– Vil det si at det ikke ligger noen dramatikk i at det er kommet en slik avgjørelse nå?

– Dette er ikke veldig dramatisk, men derimot den avklaringen vi har bedt om. Akkurat det er vi veldig takknemlige for. Det som har vært utydelig for oss, er hva det vil si at noen gaver er skattbare og andre er skattefrie, sier Nordli som likevel kunne tenkt seg et annet utfall enn det som kom i brevet datert 29. mai.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Jeg tenker at de har vært strengere og mindre fleksible enn vi i utgangspunktet skulle ønske, sier UiO-lederen.

I direktoratets brev vises det til en tidligere uttalelse til et lokalt skattekontor. Der heter det at: «...pengegaver fra familie og venner i utgangspunktet må kunne behandles som skattefrie gaver, jf. skatteloven § 5-50 tredje ledd. I disse tilfellene antar direktoratet at det er en slik personlig relasjon mellom mottaker og giver at beløpet er gitt uten noen forventning om en særskilt motytelse, som normalt vil kjennetegnes ytelser som beskattes som lønn...».

I innstramningen spesifiseres regelverket mer: «Etter direktoratets oppfatning vil en ensartet praksis best sikres ved at man skiller ut en klar identifiserbar givergruppe», nærmere bestemt «…nær familie (slektninger i rett opp- eller nedstigende linje, fosterforeldre- eller barn, søsken, svigerfamilie, tanter og onkler). For denne gruppen givere bør det derfor legges til grunn at pengestøtten skal anses som en gave», står det i brevet.

– Problematisk

Skattedirektoratets svar har etter Nordlis mening flere problematiske sider.

– Nå begynner de å beskatte frivillighet i Norge. Dette er jo ikke en fortolkning som bare er myntet på UiO. Hva med unge mennesker som tar et par måneder på et barnehjem i et fattig land, enten de jobber for en kristen organisasjon eller ikke? Det kan like godt være Røde Kors eller Redd barna. Får de gaver som de bruker mens de er ute, må de oppgi pengene som skattbar inntekt. Hva med idrettslag, menighetsråd og frivillighetssentraler? spør Nordli videre.

Han mener det ville vært smart å vende blikket mot Finland.

– Der kan ungdom motta 2000 euro skattefritt og uten motytelse. Det tilsvarer omkring 16.000 kroner. Det ville vært en god løsning for Norge også, sier han og mener at det også ville vært byråkratiske gevinster å hente.

Han er videre kritisk til at direktoratet ikke tok kontakt med UiO i forbindelse med behandlingen av saken.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Jeg vil mene at beslutningen er tatt på mangelfullt grunnlag. I alle fall lurer jeg på hvilket grunnlag de har brukt og hvorfor vi ikke er blitt hørt under saksbehandlingen. Jeg hadde forventet at vi ble spurt, sier Nordli.

Skattet ikke

Fram til 2009 skattet ikke UiO-ere av gaver, men det året slo avisa Vårt Land opp at «Ungdom i Oppdrag omgår skatteloven». Avisa beklaget senere tittelen på forsiden, men Skatteetaten fattet med dette interesse for organisasjonens praksis, og senere har rundt 20 medarbeidere fått krav om å etterbetale skatt på gaver, ifølge Andreas Nordli.

Sakene ble påklaget til regionale skatteklagenemnder hvor alle klagerne, med unntak av en, fikk medhold.

Vil følge opp

Stortingsrepresentant Hans Olav Syversen (KrF) er bare delvis fornøyd med Skattedirektoratets tolkninger i Ungdom i Oppdrags skattesak.

Syversen, som er leder av Stortingets finanskomite, har vært i nær kontakt med organisasjonen om saken, og etter direktoratets notat i mai vil han følge den opp overfor Finansdepartementet hvor han har god kontakt med statssekretær Jørgen Næsje (Frp).

Overfor Dagen påpeker Syversen problemene knyttet til at ulike skatteregioner har tolket reglene for beskatning av gaveinntekter ulikt.

– Det positive er at man nå får én regel å forholde seg til, men jeg mener Skattedirektoratet har gått for langt i å definere hvilke gaver som blir skattepliktige. Jeg vil ha kontakt med politisk ledelse i Finansdepartementet om dette, sier Syversen.

Han påpeker også de vanskene med at Skattedirektoratet har gjort regeltolkningen gjeldende allerede for inneværende år.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Også dette vil jeg ta opp med Finansdepartementet, sier Syversen.

Det viktigste spørsmålet er likevel hvor grensene for beskatning av gaveinntekter for frivillige medarbeidere i organisasjoner skal gå.

– Vi har hatt dette oppe i flere runder, og jeg synes det er et viktig ideologisk spørsmål hvordan staten skal gripe inn overfor frivillige organisasjoner. Det er ikke et enkelt terreng, dette, og denne regjeringen burde ha en større forståelse for ulike organisasjoners egenart. Derfor fortsetter vi å holde kontakten med regjeringen for å se hva vi kan få til, sier Syversen.

Skatt av gaver

Ungdom i Oppdrag er blant organisasjonene som rammes av at deres medarbeidere nå trolig må skatte av større andeler av sine gaveinntekter.

Dette har Skattedirektoratet avgjort etter å ha vurdert spørsmålet på forespørsel fra organisasjonen.

Som hovedregel er gaver utenfor arbeidsforhold ikke skattepliktig inntekt. Spørsmålet om en gave likevel er så nært knyttet til en arbeidsinnsats at den skal skattlegges som lønn, må vurderes konkret.

Skattekontoret foretar den nærmere vurderingen i hver enkelt sak, heter det i lovverket.

Les også
Regjeringen bør komme på banen
Les også
Skatt på gaver kan ramme volontørerSkatt av gaver
Les også
Frivillig fikk skattesmell etter gaverSkatt av gaver
Les også
UiO overtar hele Grimerud gård i 2015Grimerud gård