STATSRÅDER: Tre av statsrådene som svarte i Stortinget onsdag; Fra venstre finansminister Siv Jensen (Frp), europaminister Vidar Helgesen (H) og fiskeriminister Elisabeth Aspaker (H). Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB Scanpix

Siler Israel-handel

Regjeringen vil utvide handelen med Israel, men alt som er produsert på Vestbredden vil fortsatt være unntatt.

Europaminister Vidar Helgesen (H) fikk mulighet til å presisere regjeringens syn tre ganger etter et spørsmål fra Arbeiderparti-representanten Anniken Huitfeldt i Stortingets spørretime onsdag:

– Norge har gjort det klart at EFTAs frihandelsavtale med Israel kun har gyldighet for det territoriet som var under Israels kontroll, og internasjonalt anerkjent, før 4. juni 1967, sa Helgesen, som svarte på vegne av en bortreist utenriksminister.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Hva ble sagt?

Huitfeldts spørsmål handlet egentlig om president Shimon Peres besøk i Norge i mai, og hva som ble sagt i samtalene mellom ham og den norske regjeringen.

Den tidligere Ap-statsråden ville vite om det i samtalene om økt handel ble presisert overfor presidenten at frihandelsavtalen mellom Norge og Israel gjelder for Israel innenfor internasjonalt anerkjente grenser, og ikke for varer produsert av Israel på okkupert område.

Statsråd Helgesen bekreftet at disse norske holdningene lagt til grunn i samtalene under president Peres besøk. Han viste også til at statsminister Erna Solberg la fram Norges holdning til bosettingspolitikken i pressekonferansen hun holdt sammen med Peres.

Uklart svar

Anniken Huitfeldt meldte tilbake at svaret fra Helgesen var «noe uklart» ettersom hun hadde kommet med et konkret spørsmål.

– Vi i Ap støtter også handelen med Israel, men ble det presisert at dette ikke gjaldt for varer produsert på okkuperte områder? Jeg vet utmerket godt at vi presiserte det i forbindelse med israelsk medlemskap i OECD.

– Men ble det sagt av utenriksministeren eller statsministeren da president Peres var på besøk i Norge, ville Ap-talskvinnen ha svar på.

Et indirekte svar fra Helgesen var det nærmeste hun kom noe konkret:

– Det et ikke et syn som blir tatt opp i alle mulig sammenhenger nettopp fordi det er et syn som ligger til grunn for norsk politikk overfor Israel. Og det er et syn som er meget godt kjent i Israel og av landets myndigheter, sa Helgesen.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Også et signal

– Det er jo også et signal at det ikke tas opp når meldingen utad er økt handel, repliserte Huitfeldt, og la til følgende spørsmål:

– Regjeringen har også sagt at den vil ha økt fokus på menneskerettigheter. Men hvorfor er regjeringen så klar når det gjelder Russlands folkerettslige brudd overfor Ukraina og ikke sier et ord når de sender et signal om økt handel med Israel.

– Jeg må få lov til å takke representanten Huitfeldt for muligheten til å klargjøre Norges syn også offentlig slik at det ikke skal være noen misforståelser om at den politikken ligger fast.

– Jeg er også glad for støtten til ambisjonene om økt handel. Men det er altså økt handel basert på det klare syn som norske regjeringer har hatt, og fortsatt har, på Israels territoriale integritet.

Les også
Peres: - Vi har en spesiell tilknytning til Norge