FRISKOLE: Den nye KFskolen på Tjensvoll i Stavanger er bygget som en rekke paviljonger bundet sammen av innendørs mingleområder. Bygget er satt opp i heltre. Foto: KFskolen

Se den splitter nye kristne skolen i Stavanger

Mandag flytter elevene ved KFskolen inn i nytt skolebygg. – Vi er så glade, sier rektor.

KFskolen i Stavanger startet i 2013 med ni elever. Nå flytter de inn i et moderne nybygg der det er plass til 364 elever fordelt på barne- og ungdomstrinnet.

– Vi er så glade for å være i havn med et langt prosjekt. Etter tre-fire år forsto vi at det ville være behov for et eget skolebygg. Konkret har vi holdt på siden 2018 mens byggeprosjektet har pågått i 18 - 19 måneder. forteller rektor Svein Bjarte Såheim til Dagen.

Elevene flytter inn mandag 7. juni. Rektor er allerede på plass på sitt kontor. Han sier at de er omtrent ferdig flyttet allerede, men at de må regne med litt helgearbeid.

Elever i tog

På mandag går elever og lærer i tog fra den gamle skolen til den nye. Elevene har ikke fått lov til å besøke det nye bygget på grunn av smittevernhensyn.

FRISKOLE: Den nye KFskolen på Tjensvoll i Stavanger er bygget som en rekke paviljonger bundet sammen av innendørs mingleområder. Bygget er satt opp i heltre. Foto: KFskolen

– Det blir en fantastisk dag rett og slett, kommenterer rektor og legger til at ord som ligger langt framme hos både elever og ansatte i forhold til nyskolen er glede, entusiasme og forventning.

– Vi har bygget en veldig moderne skole, satt opp i heltre og med unikt inneklina og med ekstraordinært priortert areal til læring. Vi har en tredel mer areal enn kravet sier at vi må ha.

– Vi har et stort godt uteområde, og en høy satsing på at vi ønsker å gi barna mulighet til å være skapende i skolen med ti nye kreative rom, der barna skal få lov til å være aktive. Det skal være med og oppfylle en av hovedmålsetningene til skolen som er at barn skal få lov til å vokse opp til det de er skapt for å være.

Trinnvis vekst

Rektor Såheim opplyser at skolen har godkjenning for 411 elever, og at nybygget er dimensjonert for 364 elever.

– Vi har hatt plass til 160 elever i et par år i de lokalene vi har hatt til nå. Vi vil ha en trinnvis vekst, og det er viktig for oss å vokse i en fart som gjør at vi kan fortsette å være den skolen vi ønsker å være. Målet er at vi skal være 364 elever om seks-syv år.

Hele prosjektet har en ramme på pluss minus 175 millioner kroner. Det inkluderer hele anlegget med tomt og det hele.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Eierne våre må svare for hvordan finansieringen er gjort, men det er neppe feil når jeg sier at man må låne litt til et så stort prosjekt. Vi på KFskolen opplever oss prioriterte og satset på, kommenterer rektor.

IMI-Kirken

Den kristne friskolen eies av Normisjon Rogaland og IMI kirken. Skolens vedtatte verdier er «sannhet, godhet, tilgivelse, kvalitet og kreativitet.».

Det nye skolebygget på Tjensvoll er tegnet av LINK Arkitektur og er på til sammen 4.500 kvadratmeter.