Regjeringen lyser ut halvparten av driftstilskuddet til Islamsk Råd

Regjeringen ber Stortinget om samtykke til at andre rate av tilskuddet til Islamsk Råd Norge (IRN) ikke utbetales, slik at tilskuddet kan gis til noen andre.

I en pressemelding fredag opplyser Kulturdepartementet at de har 650.000 kroner å gi til «dialogarbeid og tiltak som kan bidra til økt kunnskap og kompetanse om tros- og livssynsdialog i tros- og livssynssamfunn».

Denne meldingen kommer samtidig som regjeringen varsler at de formelt har bedt Stortinget om å samtykke til at driftsstøtten på 1,3 millioner kroner til IRN ikke utbetales.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Departementet mener IRN ikke lengre oppfyller formålet med midlene. Når andre rate av driftstilskuddet for 2017 ikke blir betalt ut, er det fordi forutsetningene for tilskuddet, etter vår vurdering, ikke lengre er der. Men det er en forutsetning for vedtaket at Stortinget stiller seg bak det, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland (H).

Regjeringen understreker at dersom de må vurdere mellom ellers likeverdige søknader til det nye tilskuddet, vil tiltak i regi av eller i samarbeid med muslimske organisasjoner bli prioritert.

Departementet vil tildele engangstilskudd i størrelsesorden 50.000–400.000 kroner, og søknadsfristen er allerede 20. november. Forutsetningen er at Stortinget samtykker til å stanse støtten til IRN.

Helleland har gjentatte ganger sagt at regjeringen har mistet tilliten til IRN. Hun har samtidig uttrykt at hun er glad for at de fem moskeene som tidligere i år brøt med Islamsk Råd Norge, har etablert en ny organisasjon kalt Muslimsk Dialognettverk Norge (MDN).