TIL GRAVEN: Begravelser og vielser er gratis for Den norske kirkes medlemmer, men i Mandal kan det nå kjøpes særskilte tjenester fra en lokal prest.

Privatpraktiserende prest vil selge kirkelige handlinger

Solfrid Bjørkelid Dyrøy har vært vikarprest i Den norske kirke, men sliter med å få fast jobb. Nå vil hun levere kirkelige tjenester gjennom eget firma. Biskopen er skeptisk.

Bjørkelid Dyrøy er utdannet ved Menighetsfakultetet og har vært vikarprest i Lindesnes og i Kristiansand, men kampen om prestestillingene på Sørlandet er hard. Etter å ha søkt mange stillinger uten å få noen, starter hun for seg selv og etablerer såkalt samtalepraksis i hjembyen Mandal.

LES OGSÅ: Møtte Gud, folot alt han eide

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Hun har opprettet firmaet «Livets muligheter» som åpner sine dører i disse dager.

– Det handler om å møte mennesker i ulike livssituasjoner hvor det er både utfordringer og spennende løsninger å finne, forteller hun til lokalavisa Lindesnes.

Pendling problematisk

Bjørkelid Dyrøy sier til avisa at hun vil tilby samtale og veiledning.

– Jeg vil bidra til å være den som for en kort periode går sammen med noen for å finne ut hvordan man skal gå videre, finne ut hva man bærer med seg av bagasje, og møte mennesker i forskjellige livssituasjoner, forteller presten som har en familiesituasjon som gjør pendling og variable arbeidstider utfordrende. Derfor vil hun nå drive som prest på egen hånd.

Bryllup og begravelse

Bjørkelid Dyrøy vil framelske mer åpenhet om at livet kan være vanskelig og tror åpenhetstrenden fra i fjor fortsetter i år. Men hun vil gjøre mer enn å snakke med folk som er i vanskelige livsfaser.

Hun vil også tilby prestetjenester som bryllup og gravferd, og da med den vri som kundene måtte be om – og til rett pris. Medlemmer i Den norske kirke betaler ikke i dag for hverken vigsel eller gravferd, men hos Bjørkelid Dyrøy vil det koste noen kroner.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Når jeg tilbyr folk å leie meg inn som prest, er det fordi jeg har fått flere henvendelser fra blant annet brudepar som har spesielle ønsker knyttet til tidspunkt og sted, forteller hun til Lindesnes.

Hun vil åpne for at par kan skreddersy bryllupet sitt «slik at vielsen gjenspeiler hvem brudeparet er», som hun uttrykker det. Hun må ha den lokale prestens tillatelse til å utføre slike vielser, men vielsene må ikke nødvendigvis finne sted i en kirke.

Bønn for homofile

Hun åpner også for å be for homofile par og ønsker på sikt å vie par av samme kjønn, forteller hun.

– Det handler om at alle mennesker er like mye verdt, og når to personer finner kjærligheten hos hverandre, er det naturlig at de skal få muligheten til å leve sammen i et forpliktende samliv og få forbønn som en ekstra hjelp for å holde på troskapsløftene, sier hun.

Skeptisk til betaling

Biskop Stein Reinertsen i Agder og Telemark sier det ikke er vanlig at prester starter privat prestevirksomhet på den måten Bjørkelid Dyrøy gjør. Han er ikke udelt positiv.

– Jeg tenker det er bra når mennesker opplever at prester stiller opp, men jeg tror ikke veien å gå er å lage firmaer som skal tilby slike tjenester på et generelt grunnlag for betaling, sier han.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Les også
Folkekirken inkarnert
Les også
Møtte Gud, forlot alt han eide
Les også
Svensk sykepleier sjekkes på nytt for ebola
Les også
Reformen vi ikke trenger
Les også
En vei ut av den skjulte sorgen