Pastor Mack Wolford (44) døde da hans egen klapperslange bet ham forrige uke. Pastoren tilhørte en slangeholdermenighet i USA.

Pastor drept av sin egen slange

En pinsepastor fra West Virginia døde av et klapperslange-bitt forrige uke. Han har brukt giftige slanger under gudstjenester i åresvis.

Mack Wolford (44) døde da hans egen klapperslange bet ham forrige uke. Slangen hadde vært pastorens i flere år, og Wolford brukte den gjentatte ganger i egne slangeholder-gudstjenester i West Virginia hvor han hadde sitt virke som pastor i en pinsemenighet.
Skjedde offentlig Ulykken skjedde på en uteservering i en offentlig park West Virginia i USA torsdag. Wolford hadde store drømmer for akkurat denne parken, han håpte det skulle bli et sted fylt med folk som snakker i tunger, holder slanger og har en god stund sammen. Dette uttrykte han på sin egenFacebook-side .


Refererte til Bibelen
Wolford mente at Bibelen krever at kristne holder slanger for å teste troen sin på Gud. Dette ut i fra versene fraMarkus evangeliet kapptittel 16 , vers 17 og 18, som sier«Og disse tegnene skal følge dem som tror: I mitt navn skal de drive ut onde ånder, de skal tale nye tungemål, og de skal ta slanger i hendene.»


Pastoren mente at en urokkelig tro på Gud ville beskytte dem for bitt, eller helbrede dem dersom en ble angrepet av slangen.

Kritiserer ikke avdøde

I et intervju med Washington Post Magazine i fjor, innrømmet den nå avdøde pastoren at dødelige slangebitt kan forekomme.

- De som dør av slangebitt kritiseres for mangel på tilstrekkelig tro, det antas at det rett og slett var den avdødes tid til å dø, sa Wolford til magasinet.
Wolford var sønn av en annen slangeholder-predikant som døde slangebitt da Mack var 15 år gammel.


SE VIDEO fra slangeholdermenighet i USAher :