Palestinske skolebøker utelater Israel

Staten Israel nevnes verken med navn eller kart i palestinske lærebøker. Dette bør Norge gjøre noe med, mener stortingsrepresentant Elsa Skarbøvik (KrF).

KrF-representanten utfordret i onsdagen spørretime partikollega og utviklingsminister Hilde Frafjord Johnson til å gjøre mer for å påvirke det palestinske skoleverket til å anerkjenne Israel.
?Palestinske skolebøker omtaler ikke Israel som en selvstendig stat og kart over området viser ikke staten Israel. Heller ikke israelske byer innenfor 1967-grensen beskrives som israelske?, konstaterte Skarbøvik, før hun ville vite hva statsråden vil gjøre med saken.

145 NORAD-millioner

Frafjord Johnson understreket at den norske støtten først og fremst går til finansiering av skolebygg og ikke til lærebøker eller læreplaner. I alt 145 millioner kroner er gitt i NORAD-støtte til det palestinske utdanningssystemet siden 1996. Samtidig trakk hun frem at læreboksituasjonen er blitt betydelig bedret, og at alle palestinske skolebarn innen 2006 skal bytte gamle jordanske lærebøker med nye.

- Ikke godt nok

- Både EU-kommisjonen og Det israelsk-palestinske senter for forskning og informasjon (IPCRI) har laget rapporter som viser at innholdet i nye lærebøker og ny læreplan ikke er problematisk, påpekte utviklingsministeren, som også understreket at temaet var tatt opp med den palestinske utdanningsministeren.

- Jeg vet at det er endringer i nye læreplaner. Anklagene har ikke vært ubegrunnet, men det er fremdeles ikke bra nok, repliserte Skarbøvik, og viste til samme IPCRI- rapport.
- Der har jeg ved selvsyn sett at Israels eksistens ikke nevnes, og det er heller ikke kart over landet, påpekte hun.

Roste endringer

- Problematikken knyttet til kart er vanskelig for begge parter så lenge det forhandles mellom Israel og palestinerne, sa Frafjord Johnson, som var mer opptatt av å understreke at ?det har vært betydelige forbedringer.?
- Jeg vil gi ros for de endringer palestinerne har gjort og at de unngår retorikk mot Israel, sa Frafjord Johnson.

Per Ole Aalberg