Økning i antall voldtektsanmeldelser

I årets fire første måneder ble det anmeldt over 500 voldtekter, ifølge tall fra Politidirektoratet. Antallet er det høyeste på 14 år.

– I 2015 var tallet høyere enn de siste årene. Nå ser det ut til at det i år blir en enda større økning, sierLena Reif, seksjonsleder for etterretning og forebygging iPolitidirektoratet tilVG.

Fra januar til og med april ble det anmeldt 509 voldtekter, som er det høyeste antallet siden 2002.

– Vi er usikre på hva økningen skyldes. Det kan ha sammenheng med at flere har blitt trygge på å anmelde som følge av økt fokus i mediene og gjennom kampanjer som Kjernekar eller Hvor lite, som kan gjøre at flere blir klar over at de blir utsatt for en voldtekt. Men økningen kan også skyldes en reell økning i voldtekter, sier Reif.

Politiet har blant annet merket en oppgang i antall overgrep på internett, mens det er en reduksjon i anmeldelser av festrelaterte voldtekter, og antall overfallsvoldtekter er fortsatt lave, sier politiinspektørGrete Lien Metlid vedOslo politidistrikts avdeling for volds- og seksualforbrytelser.