Anne Birgitta Langmoen Kvelland er Normisjons første kvinnelige generalsekretær.

Nye ledere i Kristen-Norge i 2014

Normisjon fikk sin første kvinnelige generalsekretær, 
Frikirken fikk ny leder, og vi fikk to nye biskoper.

Anne Birgitta Langmoen Kvelland kom fra jobben som Normisjons internasjonale leder da hun fra 1. april i år overtok som generalsekretær.

Dette hadde en spesiell forhistorie ved at landstyret opphevet ansettelsen avIngvar Torsvik, som skulle ha tiltrådt 1. januar.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Kvelland er utdannet teolog ved Menighetsfakultetet, og har blant annet også jobbet som rektor ved Normisjons bibelskole i Staffeldtsgate i Oslo. Det var hun som ledet prosessen med å gjøre denne om til høgskole. Hun har også vært personalleder iNormisjon, før hun fikk ansvar for det internasjonale arbeid.

Langmoen Kvelland er ansatt i et åremål på to år mens organisasjonen definerer generalsekretær-rollen på nytt.

Se hvilke 10 saker som ble mest lest, sett og debattert på Dagen.no i 2014

Jarle Skullerud

Med klart flertall bleJarle Skullerud 1. november valgt til ny synodeformann iFrikirken etterArnfinn Løyning. Skullerud har de siste tre årene vært pastor i Bamble Frikirke, og har tidligere vært ansatt i både Laget og Willow Creek. Han er for øvrig styreleder i Laget nå, og har dermed ansvar for å lede arbeidet med å finne Tor Erling Fagermoens etterfølger.

Familien Skullerud meldte seg inn i Frikirken i 2004, og Jarle ledet Frikirkens barne- og ungdomsarbeid fra da og frem til 2010.

Per Arne Dahl

Per Arne Dahl har i mange år vært en av landets mest profilerte prester, og har også vært nevnt i forbindelse med flere bispevalg tidligere.

Han var kandidat daLaila Riksaasen Dahl ble utnevnt til biskop i Tunsberg i 2003. Ti år senere meldte hun at hun ønsket å gå av, og 12. mars i år ble Dahl den andre biskopen Kirkerådet utnevnte etter grunnlovsforliket i 2012.

Dahl har ikke ønsket å åpne for vigsel avlikekjønnede par, men til Aftenposten sa han i november at han ikke ønsker å være kategorisk i dette spørsmålet.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Olav Øygard

Alta-prostOlav Øygard ble 9. november vigslet til biskop i Nord-Hålogaland i Tromsø domkirke. Han vant den kirkelige avstemningen, og var den tredje biskopen som ble utnevnt av Kirkerådet. Øygard behersker samisk, og hadde vært sogneprest i Alta og flere andre steder i Finnmark før han ble biskop.

Øygard støtter ikke kirkelig vigsel av likekjønnede par, og er dermed den første biskopen i vårt nordligste bispedømme, siden Arvid Nergård gikk av i 1990, som ikke står på den liberale fraksjonen i den kirkelige samlivsdebatten.

Sjur Isaksen

Da Per Arne Dahl ble utnevnt til biskop i Tunsberg, ble stillingen som stortingsprest ledig. 15. september ble det klart at Oslo bispedømme innstilteSjur Isaksen til jobben, som fyller 20 prosent av en hel stilling. Isaksen er universitetslektor i sjelesorg og konstituert praktikumsleder ved Menighetsfakultetet.

Presten på Stortinget har ansvar for ett ukentlig møte i stillerommet, i tillegg til samtalevirksomhet. Isaksen har tidligere vært engasjert av Presteforeningen, Kirkerådet og Areopagos for å snakke med prester rundt i landet om hvordan de kan bevare vitaliteten og lidenskapen i tjenesten.

Gunnar Ferstad

1. august i år tiltrådteGunnar Ferstad som rektor ved Bildøy Bibelskole. Det foregående skoleåret var ImFs personallederAud Karin Kjølvik konstituert rektor ved skolen.

Siden nyttår har Ferstad vært ansatt med ansvarsområder innen både undervisning og promotering av skolen. Før det arbeidet han i drøyt ti år som forsamlingsleder i Bergens Indremisjon.