Fahad Qureshi, leder for Islam Net, på en video som de har publisert på nett. Foto: Skjermdump fra Youtube

Norsk islamistgruppe fikk
 pengetilbud fra Kuwait

I Norge sprer Islam Net radikale
 holdninger blant skoleelever og studenter. 
I fjor fikk de tilbud om pengestøtte fra Kuwait.

2. september 2013 kontakter Madia Raja fraIslam Net Kulturdepartementet, etter å ha snakket med en saksbehandler på telefon. Bakgrunnen var et ønske om å motta pengegaver fra Kuwait, et arabisk land styrt etter strenge sharialover og kjent for sine mange oljemilliardærer.

«Vi har fått beskjed om å fremskaffe et skriv fra det offentlige om at det er tillatt for norske foreninger å motta gavebeløp fra utlandet. Så vidt meg bekjent, er det lovfestet at det er tillatt, men som sagt trenger de en skriftlig melding på det.»

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Det drøyer imidlertid med et svar. Raja blir henvist videre til Utenriksdepartementet. 23. januar 2014 sender hun en purring.

«Gjør oppmerksom på at det er en konfidensiell mail og at innholdet i denne skal ikke deles med media», skriver hun. Det tar likevel tid før hun og den radikale islamistgruppen får svar på om det er greit å motta penger fra Kuwait.

«Lov å motta penger fra utlandet»

Til slutt fikk imidlertid Islam Net brevet de etterspurte, skrevet på engelsk fra Finansdepartementet. Her redegjør byråkratene for at det er lovlig å motta penger fra utlandet, også fra Kuwait.  I henhold til norsk lov er det tillatt å sende penger fra utlandet til Norge.

Finansdepartementet minner imidlertid om at det finnes norsk lovverk som rammer hvitvasking av penger fra utlandet og finansiering av terrorisme.

På spørsmål svarer Fahad Qureshi, leder for Islam Net, at han ikke kjenner til henvendelsen fra sin egen organisasjon om pengestøtte.

«Det er første gang jeg leser brevet», hevder han, etter å ha blitt konfrontert med dokumentene i saken.

Madia Raja er styremedlem i organisasjonen Qureshi leder. Hun er en sentral person i Islam Net og nettverkets viktigste kvinnelige lederskikkelse.

I 2008 var Raja med å stifte organisasjonen. Hun og Qureshi er jevnaldrende, og de studerte i samme periode på Høgskolen i Oslo, der Islam Net ble stiftet.Raja er også styreleder i Islam Net Foundation.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Ikke svart på spørsmål

Qureshi har ikke svart på spørsmål om hvorvidt det er troverdig at han ikke har hatt noe kjennskap til saken. Madia Raja har ikke besvart noen henvendelser. Qureshi hevder imidlertid at det ikke lenger er aktuelt å motta noen gaver.

«Det var en generell henvendelse til Finansdepartementet», skriver han.

Dette samsvarer imidlertid ikke med det nestleder Madia Raja skrev i brevet til departementet.

«Vi er en frivillig organisasjon registrert i Brønnøysund siden 2008. Vi har nå nylig fått melding om at noen bekjente i utlandet vil støtte vårt arbeid med et gavebeløp som vi ikke vet størrelsen på.»

Qureshi har ikke villet oppklare dette, hva slags pengebeløp det var snakk om og hvor mye penger det eventuelt hadde blitt antydet at hans organisasjon skulle få.

«Vårt arbeid har hverken tidligere vært eller er nå, finansiert fra utlandet. Til din informasjon er det ingen som gir oss noe som helst økonomisk bidrag - ikke en eneste krone - fra Kuwait eller andre arabiske land. Ei heller er det noe på vei. Vårt arbeid er i all hovedsak finansiert av donasjoner fra norsk ungdom i Norge.»

Får gratis bøker

At arbeidet til Islam Net ikke hovedsakelig er finansiert av donasjoner her i Norge, er riktig. I hvert fall når man ser på finansielle bidrag. Islam Net mottar imidlertid andre former for indirekte økonomisk støtte. Årlig henter de inn foredragsholdere fra en rekke land. Mange av disse er kjente navn blant aktive muslimer.

Et flertall av disse foredragsholderne er knyttet til den engelske islamistorganisajonen «Islamic Education and Research Academy» og den islamistiske TV-kanalen Peace TV, som har seere over hele verden.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

«Islamic Education and Research Academy er ledet av Abdur Raheem Green som flere ganger har deltatt på Islam Nets store årlige «fredskonferanse» i Oslo, som har samlet flere tusen ungdommer, mange av dem svært unge.

Gratis litteratur

I 2008 deltok også leder i Islam Net Fahad Qureshi på et møte i forkant av stiftelsen av dette nettverket.

Som tidligeredokumentert i avisen Dagen har flere avpredikantene som har besøkt Islam Net også tatt til orde for dødsstraff for brudd på islamsk lov og fremmet hat mot vantro og jøder.

Les også:Gir hatets 
predikanter en norsk talerstol

Hvem som betaler reisekostnadene til de ulike foredragsholderne, er ikke kjent. Men dette er ikke den eneste formen for hjelp Islam Net får.

Gjennom Al-Nor-moskeen i Tromsø, en moske som tidligere har kommet i søkelyset for sine bånd til radikale islamister, får Islam Net også tilgang på gratis litteratur til distribusjon og oversettelse. Mye av denne litteraturen blir publisert fra et islamistisk forlag basert i Egypt, Conveying Islamic Message Society (CIMS).

Griper ikke inn

I Norge har ikke myndighetene grepet inn mot virksomheten. Tvert imot viser en rekke dokumenter at norske myndigheter har vært velvillige med å bistå Islam Net i å danne en stiftelse, noe som også gjør det lettere for organisasjonen å motta donasjoner skattefritt.

I Storbritannia har stiftelsen kommet i søkelyset etter at de ble anklaget for å fremme antisemittisme og dødsstraff for homofili og utroskap. Stiftelsen skal både gå gjennom hatnettverkets økonomi og politiske budskap. Nettverket har avvist anklagene.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Dagen presiserer

I Dagen 17. november ble Madia Raja omtalt som nestleder i Islam Net. Dette er ikke riktig. Hun er registrert i Brønnøysundregistret som leder av Islam Net Foundation og styremedlem i Det islamske nettverk (Islam Net). Denne saken er oppdatert med korrekt informasjon.