ØNSKER STAT: Regjeringen mener norsk bistand til palestinerne bygger fundamentet for en ny stat. Her fra en markering med Palestina-komiteen foran Stortinget i sommer. Foto: Vegard Grøtt, NTB Scanpix

– Norge bygger opp Palestina

Norske milliarder er brukt godt, mener regjeringen. Det til tross for at målet om en palestinsk stat ser ut til å være langt unna.

– Norges støtte til den palestinske selvstyremyndigheten har bidratt til at Palestina i dag har de institusjonene som er nødvendig for å fungere som en selvstendig stat, sier statssekretær Bård Glad Pedersen (H) i en e-post til Dagen.

Fredag skrev Dagen at Fellesutvalget for Palestina mener at norsk bistand til palestinerne er feilslått, og at den støtter israelsk okkupasjon.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

8,7 milliarder kroner har Norge gitt til palestinerne siden 1993, ifølge Norad.

Målet de siste tjue årene har vært å realisere en tostatsløsning, et engasjement den blå regjeringen viderefører.

Les også: – Bistand hindrer fred for Israel og palestinere

Intet til Hamas

Les også: Regjeringen kutter 32 bistandsland

I statsbudsjettet for neste år peker regjeringen ut Palestina som et av tolv «fokusland» i norsk bistandspolitikk. Området var den tredje største mottakeren av bistand i 2013.

Da gikk totalt 770 millioner kroner til de palestinske områdene.

330 millioner kroner gikk til selvstyremyndighetene, og 150 millioner kroner gikk til humanitær støtte gjennom FN, opplyser Utenriksdepartementet til Dagen.

Hvor mye som skal sendes til den palestinske selvstyremyndigheten neste år, blir avklart under giverkonferansen for Palestina i Kairo denne helgen, ifølge Utenriksdepartementet.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Ingen bistand gis fra Norge til Hamas på Gaza.

Gode kontrollrutiner

Les også: KrF stiller krav ved bistand til palestinerne

– Hvilke kontrollrutiner har regjeringen for å sjekke at pengene går dit de er tenkt?

– Norge har gode og velprøvde kontrollrutiner for bistandsmidler. Den palestinske selvstyrekapasiteten tilfredsstiller i dag kvalitetskravene fra Verdensbanken, IMF og OECD til god styringsevne, sier han.

Glad Pedersen viser til at budsjettstøtten som går til den palestinske selvstyremyndigheten kanaliseres gjennom Verdensbanken, og at det er Verdensbankens kontrollrutiner som gjelder da.

Bygger statsstruktur

– Har norsk bistand til palestinske områder vært vellykket så langt?

– Norge har gjennom 20 år bidratt til bygging av nødvendige institusjoner, en effektiv forvaltningskultur, et forbedret styresett og et rammeverk for offentlig økonomi som gjør det mulig for Palestina å styre seg selv som en selvstendig stat og levere nødvendig tjenester til egen befolkning.

Kamp mot korrupsjon

Statssekretæren understreker at Norge har «støttet finansreformer og jobbet for en styrking av sivilsamfunnet, for å holde statsapparatet ansvarlig i kampen mot korrupsjon».

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Palestinske menneskerettighetsorganisasjoner gjør en viktig jobb med å følge situasjonen for menneskerettigheter i Palestina. Dette arbeidet har gitt resultater, selv om det fortsatt er mange utfordringer på dette området, sier Glad Pedersen.

Han presiserer at «ingen norske bistandsmidler til såkalt «fangelønn» for palestinske fanger i israelske fengsler». Det uttrykt klart fra norsk side og er bekreftet av den palestinske finansministeren.

Med Israel for fred sendte fredag et brev til utenriksminister Børge Brende med tre krav til norsk bistand til palestinerne.

Les også
– Bistand hindrer fred for Israel og palestinerefakta Midtøstenpolitikk
Les også
Turoperatører anklages for etiske bruddIsrael-turisme
Les også
Kutter bistand til 32 land
Les også
- Giverlandsgruppen for Palestina må fortsette
Les også
Stiller krav ved bistand til palestinerneKrF-ere i Israel