KURSES: I Mali utsettes over 90 prosent av alle kvinner for omskjæring. NMS er en av organisasjonene som i årevis har jobbet mot praksisen. Her kurses landsbykvinner i å si nei til praksisen.

NMS må kutte arbeid mot omskjæring

Onsdag markerer norsk misjon og bistandsorganisasjoner avsky mot regjeringens bistandskutt.

Mange prosjekter vil slite med å bli videreført, hvis de varslede kuttene i neste års bistandsbudsjett blir en realitet.

– Det er en ganske stor del av porteføljen som får beina dradd vekk under seg, sier Stein Hinderaker, programleder for bistand i Det Norske Misjonsselskap (NMS). Han regner med å miste tre fjerdedeler av finansieringen til sine prosjekter. NMS' avdeling for ledelse og organisasjonsbygging vil få samme kutt, sier han.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

For NMS vil prosjekter på Madagaskar rammes. Her jobbes det med landsbyprogrammer og mor/barn-helse. Samme prosjekter i Etiopia vil kuttes.

– Der vil landsbyprogrammet vårt få kutt på opptil fire millioner. NMS er gode på å jobbe «der ingen skulle tru at nokon kunne bu». I Etiopia er veksten konsentrert rundt Addis Abeba, mens landsbygden sakker akterut. Vi er der behovene er størst, sier han.

I Mali vil kampen mot kvinnelig omskjæring få finansieringstørke, hvis regjeringen får det som de vil.

– Vi jobber i over 40 landsbyer med dette programmet.

Det er støtten til sivilsamfunn som kuttes, med nær to tredjedeler. Det er her norske misjonsorganisasjoner får sin støtte ifra, så alle under organisasjoner under Digni-paraplyen vil oppleve kutt.

Onsdag skal Digni og en rekke andre sivilsamfunnsorganisasjoner markere motstand mot kuttene utenfor Stortinget.

Frustrerende

For Hinderaker er det tanken på at de aller fattigste igjen vil få minst, som gjør ham mest oppgitt.

– Nok en gang er det de usynlige og de som ikke har noen ting som blir rammet. Vi står i en rammeavtale med Norad, det skulle tilsi en helt annen forutsigbarhet enn fra år til år. Da er det spesielt frustrerende at man bare trekker ut proppen.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Manglende tillit

Programlederen i NMS får støtte av utenlandssjefen i Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) Hjalmar Bø. Han sier konsekvensene kan bli dramatiske.

– Dette vil påvirke viljen og ønske til å samarbeide med NLM og med Norge. Blir bevilgningene så uforutsigbare som dette, vil det bli vanskelig å drive, sier han.

Bø peker på at NLM tenker langsiktig bistand, med prosjekter som går over lang tid.

– Selv o vi har sagt til våre partnere i disse prosjektene at alt er avhengig av årlige bevilgninger, så ligger det et ansvar i slike prosjekter, at vi er der for å fullføre.

Han har ikke gått konkret inn i hvilke prosjekter det gjelder, men sier at arbeid både i Afrika, Asia og Sør Amerika vil bli rammet.

Avventer

Verken Hinderaker eller Bø vil ta sorgene på forskudd. De setter sin lit til de politiske prosessene.

– Det må være mulig å finne andre løsninger på en slik sak, sier Bø.

Regjeringen foreslår å kutte den langsiktige bistanden på ulike områder med drøyt 4,2 milliarder kroner.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Langsiktig bistand til sivilt samfunn, det vil stort sett si organisasjoner som er uavhengig av staten, kuttes fra 1,6 milliarder til 670 millioner.

Bistand til Afrika reduseres med 127 millioner.

Bistand til Asia reduseres med 193 millioner. Det utgjør en tredel av dagens støtte.

Bistand til Latin-Amerika reduseres med 70 prosent til 30 millioner.

Les også
Brende skjermer palestinerne fra bistandskuttHer kuttes det
Les også
UDI vil bygge brakkebyer for asylsøkere
Les også
Flyktninger tvinger regjeringen til skatterevers
Les også
Tar fra bistand til asylFlyktningprisen
Les også
Hvordan står det til med norsk misjon?