GLEDE: De mange rapportene om at ungdommer finner fram til en avklart tro i Misjonssambandet skaper halleluja-stemning i rekkene.

Mange unge kommer til tro på Jesus

– Jeg har aldri opplevd maken, sier NLM Ung-leder Hans Kristian Skaar om de mange ungdommene som tar et klart kristent standpunkt.

Han opplever det som stort å være leder for barne- og ungdomsarbeidet i Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) for tiden.

Fra de fleste deler av landet har det strømmet inn rapporter om at flere og flere ungdommer tar et klart kristent standpunkt. Ordet vekkelse er tatt i bruk på Nord-Vestlandet.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– De siste ukene har det stadig kommet inn nye rapporter om unge som vil begynne å kalle seg kristne, fra nesten alle regionene våre. Jeg har aldri opplevd maken, uttaler en opprømt leder i NLM Ung, Hans Kristian Skaar. Han melder at det skjer ting i hele bredden av NLM Ungs arbeid.

Vekkelse i nordvest

Det fortelles om framgang ikke bare ett sted, men med god geografisk spredning. Ifølge bladet Utsyn, Misjonssambandets hovedorgan, er det snakk om flere nye kristne over det meste av landet.

Blant regionene som har registrert stor framgang, er region Nordvest som omfatter hele Møre og Romsdal minus to kommuner i nord.

– Vi har fått meldinger om flere nye kristne ungdommer i høst, sier lederen for NLM Ungs arbeid i regionen, Geir Henning Tunheim, til Utsyn.

Det er for det meste elever ved Vestborg videregående skole i Stranda på Sunnmøre det er snakk om. Der hadde de i høst en møteuke blant andre med forkynneren Mathias Mjølhus. Det ga resultater, noe som ikke er helt uvanlig ved NLMs mange skoler.

(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/nb_NO/all.js#xfbml=1"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));

Innlegg av Dagen.

Spredning

Hans Kristian Skaar (38) har vært NLM Ung-leder siden 2010, men ansatt i organisasjonen siden 2004. På disse åra har han ikke opplevd noe som ligner på det som skjer nå, selv om han holder igjen i ordbruken.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Det er ikke en massevekkelse. Vi snakker jo ikke om hundrevis av ungdommer som kommer til tro, men jeg har aldri opplevd så mange rapporter fra så mange ulike steder og arbeidslag som denne høsten og vinteren. Selv om det ikke er voldsomme tall, så har det vært gøy å se at så mange mennesker forandrer kursen på livet sitt. Og at det skjer så mange forskjellige steder samtidig, er unikt, sier Skaar til Dagen.

– Er det møteserier og møteuker i tradisjonell forstand som fisker inn ungdommen, eller snakker vi om resultater av jevn virksomhet lokalt?

– Ja, det er det andre som gjør dette spesielt. At det skjer mye på skolene våre, er vanlig, men nå skjer det også i lokallag, på leirer og i NLM-forsamlingene. Dessuten skjer det noe i det nystartede ungdomsarbeidet vårt, Ung:Tro, eller U:T, som det forkortes, sier Skaar.

Fra under U:T-paraplyen har det kommet gledesrapporter fra både Harstad i nord og Manglerud (Oslo) i sør.

– Det skjer positive ting flere steder. Det har vært mye spennende det siste året, smiler Skaar gjennom telefonen.

– Hvordan vil du analysere det som skjer?

– Det jobber jeg med å finne ut, og observasjonene mine tyder på at det er mange som har en ny åpenhet for det åndelige. Vi har hatt noen generasjoner som har vært veldig kristendomskritiske og skeptiske til tro. De er nå erstattet av en generasjon som er mer åpne, selv om det ikke nødvendigvis er slik at de søker til den evangelisk-luthersk konservative kristne tro, sier Skaar.

Halleluja-stemning

Samarbeidet mellom moderorganisasjonen og ungdomsorganisasjonen er tett, og de regionale NLM Ung-lederne er med i lederteamene Misjonssambandets regioner. Det er de som har ansvaret for barne- og ungdomsarbeidet regionene.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Ungdomslederne har flere møtepunkter regionalt i løpet av året, og ved slike sammenkomster kom det fram flere og flere rapporter om vekst i arbeidet. Slik også på Nord-Vestlandet:

– Da vi møttes sist, ble det en greie at flere kunne fortelle at unge hadde blitt frelst. I løpet av mine fire år som NLM Ung-leder har jeg ikke opplevd noe lignende. Av og til har man sett en vekkelse på en plass, men nå ser vi det flere plasser, sier Geir Henning Tunheim til Utsyn.

– Det er jo halleluja-stemning. Det er jo dette vi vil, at folk tar i mot Jesus og blir frelst. I tillegg ser vi at vi er med på å utruste flere til å bli bevisste kristne. Det er veldig stort å se at de som var konfirmanter for fire år siden, fremdeles ønsker å leve nær Jesus. De har møtt Gud og blitt formet av ham underveis. Dette vil vi ha mer av. Vi ser og erfarer at vi har med en levende Gud å gjøre, sier han.

* Sterke meninger: Se hvilke saker som engasjerer - delta i debatten!

(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/nb_NO/all.js#xfbml=1"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);}(document, 'script', 'facebook-jssdk'));

Innlegg av Dagen.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Vekkelse

Wikipedia definerer vekkelse som «å bli vekket, våkne, bli bevisst, være beredt eller forberedt» med påfølgende omvendelse.

Vekkelse brukes ofte når mange på ett sted kommer til tro omtrent samtidig. Man snakker gjerne om å «bli frelst» eller den bibelske termen å bli «født på ny».

Noen vekkelser bevisstgjør kristne, andre fører unge mennesker fram til et bevisst valg mens noen bringer åpenbart ikke-troende fram til et kristent standpunkt.

Blant kjente vekkelser på norsk kirkemark er den haugianske vekkelsen tidlig på 1800-tallet, den læstadianske fra 1848, pinsevekkelsen tidlig på 1900-tallet og Jesus-vekkelsen på 1960- og 70-tallet.

Les også
Konvertitt vant i lagmannsretten
Les også
175 byer gjennomsyret av vekkelse
Les også
Vil sørge for mer kristenstoff i media
Les også
Tror ikke på gammeldags vekkelse
Les også
- Gudløst å ikke tro på vekkelse