Laber interesse for nytt trossamfunn

Kun 167 personer meldte seg inn i det nyopprettede trossamfunnet til Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) i fjor. Leder for NLM Norge, Øystein Engås, er nå klar til å gjøre det.

Saken om trossamfunn i NLM har vært behandlet flere ganger. Under generalforsamlingen i Bergen i 2009 ble forslaget utsatt. Men på generalforsamlingen på Randaberg sist sommer ble det vedtatt med stort flertall å opprette et trossamfunn i NLM. 548 delegater stemte ja, mens 121 gikk imot.

Forrige høst ble NLMs trossamfunn godkjent hos fylkesmannen i Oslo og Akershus, og de første medlemmene ble registrert. Men det har vært en laber interesse blant NLM-folk til å melde seg inn. De 167 personene som er innmeldt i fjor utgjør ikke mer enn en middels forsamling i organisasjonen.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

En fiasko?

– Nei, det vil jeg ikke si, for en suksess eller fiasko kan ikke måles i hvor mange som er innmeldt i trossamfunnet. Dette er et tilbud for de som er tilknyttet NLM og andre interesserte. Og når det er 167 personer som har valgt dette ved årsskiftet, så er det greit. Men jeg vet at det er mange flere som vil melde seg inn etter hvert, men de er ikke kommet så langt, svarer Åsland til Dagen.

– Gjelder det siste også for deg personlig?

– Jeg ønsker ikke å uttale meg om det, men jeg har foreløpig ikke meldt meg inn, svarer Åsland.

Har bestemt seg

Men Øystein Engås, leder for NLM Norge, har bestemt seg:

– Jeg har tenkt å melde meg inn i trossamfunnet, og dette vil skje i løpet av 2016. Men først må jeg melde meg ut av Den norske kirke, sier Engås til Dagen.

Han forteller at det nå utarbeides en brosjyre om trossamfunnet, og den skal snart distribueres ut til NLM-folket.

– Hva synes du om at det bare er innmeldt 167 personer i det nye trossamfunnet?

– Jeg har forståelse for dette, for folk trenger å tenke seg litt om i den situasjonen som vi befinner oss i. Men jeg tror det er flere etter hvert som melder seg inn, svarer Øystein Engås.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Disse er styremedlemmer i det nye trossamfunnet: Ole Kristian Sameien (leder), Ranveig G. Solli og Arild Løvås.

Verken fornøyd eller skuffet

Generalsekretær Øyvind Åsland er verken fornøyd eller skuffet over at det er så få som har meldt seg inn.

– Men dette forteller ikke noe om hvor aktuelt et trossamfunn er i NLM, sier Åsland.

Når det gjelder det store flertallet som gikk inn for å opprette et trossamfunn på generalforsamlingen sist sommer, viser generalen til at de som stemte ja ikke har forpliktet seg til å melde seg inn. Men de ville gi en mulighet til NLM-ere og andre som ønsket et alternativ til medlemskap i Den norske kirke.

Komplisert utvikling

I fjor høst ble det valgt delegater til det nye kirkemøtet, som samles i Trondheim i april. Her blir det et stort flertall som vil gå inn for at Den norske kirke må få en liturgi for homofil vigsling. Flere er overrasket over at denne dreiningen i liberal retning ikke har medført at flere i NLM har meldt seg ut av Den norske kirke og inn i det nyopprettede trossamfunnet.

– Det er ingen tvil om at utviklingen i Den norske kirke er komplisert, og den vil føre til at flere melder seg ut i tiden fremover. Men våre misjonsvenner har svært ulike forhold til kirken. For mange er ikke relasjonen til Den norske kirke aktiv, selv om de er medlemmer. Derfor er ikke medlemskap et sentralt tema for disse. Andre er svært aktive i lokalmenigheter i Den norske kirke, og synes det er en god forkynnelse og et bra arbeid, sier Øyvind Åsland.

Uttalelse om kirkesituasjon

Hovedstyret i NLM mener derfor det er vanskelig å gi et generelt råd til misjonsvenner som spør om det er forsvarlig å opprettholde et kirkemedlemskap i Den norske kirke.

I sin uttalelse i høst om «en ny kirkelig situasjon» peker hovedstyret på at det tenkes noe ulikt om hva et kirkemedlemskap innebærer i organisasjonen, og de vil gi sin støtte også til dem som forblir i statskirken. Men så legger de til følgende:

Artikkelen fortsetter under annonsen.

«Dagens situasjon gjør det likevel vanskeligere enn før å tilhøre Den norske kirke. Hovedstyret vil anbefale NLMs nyetablerte trossamfunn som en mulighet for dem som ønsker en kirkerettslig tilhørighet til organisasjonen.»

Få innmeldinger også
 hos indremisjonen

75 personer meldte seg i fjor inn i Indremisjonsforbundets trossamfunn. Totalt var det ved årsskiftet kommet 455 medlemmer siden 2009.

– Det er flere som reagerer på utviklingen i Den norske kirke, og derfor er det underlig at ikke flere har meldt seg inn, sier generalsekretær Erik Furnes til Dagen.

Han opplyser at det i romjulen ble sendt ut en folder til alle kontaktene i organisasjonen, og her ble det også informert litt om trossamfunnet.

Forbundsstyret i Indremisjonsforbundet vil i vår komme med en uttalelse der de gir råd i den aktuelle kirkesituasjonen.

----------

Bruk kommentarfeltet nederst på siden -

ogfølg debatten på våre Facebook-sider:

– Folk venter nok til vigsling for likekjønnede er vedtatt på kirkemøtet. Og så ser de hvor deres kirke, prester og menighetsråd står i saken,skriver Geir Helge Nordvik.

– Stille før stormen,skriver Geir Øivind Larsen.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Les også: