Den jødiske gravkunden i Oslo.

Jødisk begravelse «angrepet» i Oslo

Da den jødiske mannen Gabriel Philip Stiris (91) ble begravet i Oslo tidligere i desember, dukket en ukjent mann opp og ropte «fuck the jews» og virket truende. 

- Vi ble sjokkert da dette skjedde, og har aldri tidligere hørt om noe lignende, forteller sønnen Morten Stiris til Dagen.
Han var i ferd med jordpåkastelse på kisten da den ukjente mannen gav uttrykk for sitt jødehat. Mannen stod utenfor gjerdet til den jødiske gravplassen. Kanskje hadde han oppdaget dødsannonsen i Aftenposten, og visste at en jøde skulle begraves på dette tidspunktet?

Løp etter mannen


- Det var en nazihilsen med strak venstre arm, og han virket truende. Dette var en helt bevisst handling, for far var den eneste jøden som ble begravd den dagen, opplyser Morten Stiris.
Flere i begravelsesfølge løp etter mannen som hadde hvit hudfarge. Men han hadde for stort forsprang, og slapp unna uten å bli identifisert.
Denne opprivende hendelsen fant sted på den jødiske gravlunden på Østre Gravlund i Oslo mandag 5. desember.

Reddet til Sverige


Gabriel Philip Stiris var en ung medisinerstudent i Oslo i 1942, og valgte å gå i dekning etter at antijødiske forordninger ble utstedt i oktober samme år. Han ble hjulpet av en av sine foredragsholdere som fikk ham innlagt på sykehus.
Noen dager senere ble den jødiske studenten plukket opp fra sykehuset av Per Faye-Hansen, grunnleggeren av Karmel-Instituttet. Først ble Gabriel ført til et midlertidig gjemmested i en blomsterbutikk på Majorstuen, hvor han møtte andre jøder som også søkte hjelp. I all hemmelighet klarte Faye-Hansen å arrangere flukten til Sverige for denne gruppen. De ble sendt via Asker og gjemt i et hus, før de nådde svenskegrensen.

En yngre bror av Gabriel ble fengslet og sendt med frakteskipet «Donau» til Auschwitz, hvor han raskt ble gasset i hjel.
Per Faye-Hansen ble 3. juni 2007 tildelt det fremstående æresbeviset «rettskaffen blant hedningefolkene« post mortem, av holocaust-minnesenteret Yad Vashem i Jerusalem. Hans datter, Gro Wenske, mottok prisen på vegne av sin far, som døde i 1992.

Kjente på gufset


- Far var syk de siste halvannet år av sitt liv. De siste årene følte far at mye av mellomkrigstidens antisemittisme igjen florerte i Norge. Han kjente samme gufs på ryggen som i denne tiden, forteller Morten Stiris.
Sammen med sin bror, Tom, skrev han innlegget «Antisemittismen eksisterer fortsatt» i aftenposten.no (22. desember) om den rystende hendelsen de opplevde på kirkegården.
«Familien har selvsagt tatt dette veldig tungt. Dette er rett og slett trakassering på det verste. Å skjende et gravfølge og særlig under en rituell handling, er trakassering på sitt verste, skriver sønnene.

De viser til at det settes ned komiteer, men føler at det ikke blir tatt grep for å forebygge antisemittismen.
«Nå er det altså kommet så langt at man «angriper» en begravelse. Vi vet selvsagt ikke om det er en enkelt person som står bak denne avskyelige handlingen, eller om han handlet på vegne av flere. Vi ber om at myndighetene engasjerer seg enda sterkere og aktivt går inn for bekjempelsen av antisemittismen, understreker Morten og Tom Stiris.

Nettdebatt


Det har vært en livlig debatt på nettet hos Aftenposten etter at deres innlegg ble publisert.
"Nei, antisemittismen finnes nesten ikke, men det er flust av sionistisk syting og løgnerier", hevder en.
En annen skriver at antisemittisme må rettes mot et semittisk folkeslag, og det er ikke jødene.
«De er en religiøs gjeng, ikke noe folkeslag, akkurat som kristne og muslimer, påstår han.DAGEN