- Groteske frimurer-ritualer

De blir bedt om å avsi seg troen, blir båret rundt i en likkiste, vandrer blant knokler og hodeskaller og sverger ulike taushetsløfter. ? Det er grotesk, sier tidligere frimurer Knut Renslemo.

Hva skjer i de elleve ulike gradene i Den norske frimurerorden? Magazinet har fått en rekke spørsmål fra leserne om dette etter at medlemslisten for frimurerlosjen ble lagt ut her på magazinet.no for to uker siden. Denne uken ser vi på noe av det som foregår i de lavere gradene.

Avsa seg troen

Allerede i forbindelse med opptak i Den norske frimurerorden gjennomgår kandidaten flere ritualer. Ritualene er knyttet til avansement i grads-systemet.
Nye medlemmer blir stilt følgende spørsmål:
?Er du villig til å forsake din kristne tro til fordel for vår religion. For vi har også vår religion??

- Jeg stod der med bind for øynene mens tankene raste gjennom holdet. Måtte jeg virkelig avsi meg min barnetro? Det er det verste jeg har vært med på i hele mitt liv, fortalte tidligere frimurer Knut Renslemo til Magazinet for syv år siden. I 15 år var han med i frimurerordenen, og kom til syvende grad, før han meldte seg ut i 1996. Den dag i dag er han både takknemlig og lettet over at han forlot Frimurerordenen.

- Jeg har også fått være til hjelp for andre mennesker som har slitt på grunn av frimureriet, sier Renslemo til Magazinet i dag. Han understreker at han ikke forteller sin historie for å skade frimurerne.
- Jeg vil først og fremst vitne om mitt forhold til Gud, sier han.

Ramme alvor

Den aktuelle seansen der han ble spurt om å avis seg troen, foregikk i losjens hovedkvarter i Nedre Vollsgate i Oslo. Med bind foran øynene svarte Renslemo omsider et spinkelt ?ja? på spørsmålet fra den ukjente losjemesteren. Han opplevde situasjonen som skremmende.

- For meg var dette ramme alvor. Jeg frasa meg virkelig troen under seremonien, og gråt mang en gang i fortvilelse over dette etterpå, sier Renslemo. Han mener det blir for lettvint når frimurerne hevder at spørsmålet kun er ment som en karaktertest, eller at det er et lurespørsmål.

- I det øyeblikk jeg sa ?ja? til å avsi meg troen skjedde det virkelig. Da hjelper det ikke å komme etterpå å si at det var en prøve. Jeg måtte gå veldig grundig til verks da jeg ville ha tilbake troen igjen, sier Renslemo. Gjennom bønn og sjelesorg flere år senere ble han løst fra de båndene som frimureriet hadde påført ham, og han kjente at trosvissheten kom tilbake.

Likkiste og hodeskaller

Det Renslemo husker best av alle ritualer han var med på var opptagelsen til tredje grad.

- Jeg ble dyttet ned i en likkiste. Så ble det ropt: ?Det er fullbrakt? samtidig som det ble spilt sørgemusikk. Dette skjedde i losjen i Oslo. I kjelleren på samme sted vandret vi i mørke ganger der det var både hodeskaller og dødningeben på veggene. Det var både sykt og makabert.

- Egentlig søkte jeg etter Jesus, men kom altså helt til syvende grad uten å ha hørt om ham, sier Renslemo, som mener frimureriet er en vranglære.
- Når losjebrødrene omtaler Gud, sier de ikke Gud, Jesus eller Den Hellige Ånd. De snakker om Verdens Trefolds Store Byggmester. De tar litt her og litt der fra Bibelen for at det skal se bibelsk ut, men det hele er en vranglære, sier han.

Groteske trusler

Sterke troskapsløfter og taushetsløfter er noe av det man sverger det nye fellesskapet. Det er blant annet en kjent sak at taushetsløftet innebærer at den nyinnvidde ordensbroderen samtykker i å få halsen avhugget, tungen og hjertet revet ut og kroppen brent dersom man skulle bryte dette.

- Jeg kan bekrefte at det er snakk om groteske trusler dersom man bryter løftet, sier Renslemo. Ut over det ønsker han ikke å kommentere detaljene i hva disse løftene inneholder.

Klikk her for å foreta søk på Magazinets frimureroversikt


Per Ole Aalberg