TRE ALTERNATIVER: Normisjon skriver på sine nettsider at tre alternativer er aktuelle dersom det blir flytting fra Hurdal: Trondheim, Oslo eller Hvaler i Østfold. FOTO: Gå Ut Senteret

Gå Ut Senteret trues nok en gang av nedleggelse

Sviktende elevtall og minus i regnskapet kan føre til at en av Norges mest unike misjonsskoler må flytte eller legge ned.

– Gå Ut Senteret har ingen egenkapital å tære på lenger, slår generalsekretær Anne Birgitta Langmoen Kvelland i Normisjon fast. Nylig ble det kjent at Normisjon styrer mot et underskudd for inneværende år på 12, 5 millioner. Økonomileder Øyvind Jordheim omtaler situasjonen som kritisk i den forstand at organisasjonen må finne ut om de vil drive med underskudd fremover, eller om de skal tilpasse aktiviteten til de løpende inntektene.

To millioner

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Det lave studenttallet er hovedårsaken til at GUS ligger an til et underskudd på cirka to millioner. Skolen har lenge vært i en presset økonomisk situasjon, men det har aldri vært så store underskudd som nå.

– Skolen har hatt resultatmessig underskudd hvert år siden 2004. Elevtallet har gått kraftig ned de siste to årene og dermed har størrelsen på underskuddet økt kraftig. Skal vi gjøre noe, så må det gjøres nå, opplyser styreleder Ole Martin Rudstaden.

Skoledrift

I april i år vedtok Landsstyret i Normisjon at det skulle være skoledrift i Hurdal også inneværende skoleår, til tross for at skolen som er godkjent for 72 studenter, bare har 26 dette skoleåret. Landsstyret vedtok videre at det ikke er grunnlag for å drive skolen i Hurdal i nåværende form over tid. Derfor ble GUS bedt om å utarbeide en plan for videre drift, og generalsekretær Langmoen Kvelland ble bedt om å vurdere hvordan organisasjonens misjonærutrustning skal se ut i fremtiden, leser vi på normisjon.no.

LES OGSÅ: De fornyer Normisjon fra grasrota

– Et viktig anliggende

Langmoen understreker at missiologisk kompetanse og utdanning helt klart er viktige områder for Normisjon og at de arbeider med skolens fremtid og hvor fremtidige misjonærer skal utdannes.

– Men vil det ikke være over ut for ytremisjonen og det som tidligere var Santalmisjonen hvis GUS legges ned?

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Nei. Normisjon er og vil være en misjonsorganisasjon med sterkt fokus på internasjonal misjon. Dette er svært viktig for Landsstyret, for ledelsen sentralt og for ledelsen i regioner og forsamlinger.

LES OGSÅ: Drømmer om å bli emissær

Utredning

På spørsmål om skolen kan bli nedlagt, svarer styreleder Rudstaden at det ikke er opp til han å svare på det.

– Mine følelser er imidlertid at den er veldig liten. Men det er en følelse, føyer han til.

– Hvor skal Normisjons misjonærer utdannes hvis skolen legges ned?

– Det er under utredning, men det fins muligheter i samarbeid med andre organisasjoner, sier han, og nevner konkret Misjonssambandet og Ungdom i Oppdrag.

– Et annet alternativ kan være å sende dem til All Nations, et stort internasjonalt treningssenter for misjonærer i England. I Normisjon har vi ønsket å ha en misjonærutdanning som varer et semester, og som gjør at de som går der får tid til å forberede seg faglig og mentalt til å reise ut. Det har også vært viktig for oss at de skal ha ro på seg, og ikke ha noe eksamensjag.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Normisjon skriver på sine nettsider at tre alternativer er aktuelle dersom det blir flytting: Trondheim, Oslo eller Hvaler i Østfold.

LES OGSÅ: Flere vil gå på bibelskole

Praksis og teori

Tormod Engelsviken, professor i misjonsvitenskap, omtaler GUS som unik, fordi den kombinerer praksis og teori på en god måte.

– Skolen har ligget et sted mellom videregående og mer akademisk utdanning. Den har innført en ny retning og har gitt misjonærer en innføring i nyere tanker rundt misjon og praksis. Videre har den vært med å prege misjonærene med det som er organisasjonens visjon og arbeidsmåte.

Engelsviken tror det vil bli et tap for organisasjonen dersom de i fremtiden ikke har en skole hvor de kan profilere sin visjon.

Alene i Norden

Johannes Redse, tidligere rektor ved GUS, nå regionleder for NLM Utland, tror ikke at det lave antallet på misjonsstudenter nødvendigvis skyldes at det er vanskelig å rekruttere misjonærer.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Det er like mye et spørsmål om økonomien til de organisasjonene som sender sine kandidater til GUS.

– Er det fortsatt behov for en skole som GUS i Norge?

– Absolutt. Du finner ikke andre skoler i hele Norden som gir den typen praktisk misjonærforberedelse.

Et ankepunkt

Beliggenheten i Hurdal blir nevnt som et av ankepunktene ved skolen nå. Redse mener det er mer pluss enn minus med å ha en misjonsskole en times kjøring fra Oslo og en halv time fra Gardermoen.

- Miljøet blant studentene blir tettere. Min erfaring er også at barnefamilier foretrekker Hurdal framfor Sinsen i Oslo, der Fjellhaug misjonhøgskole ligger.

Styreleder Rudstaden sier at det tette miljøet og den korte avstanden mellom lærer og elev er et ideal.

– Disippelgjøring skjer ikke bare ved skolebenken. Det skjer i samtaler og ved å være modell med et helt liv.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Gå Ut Senteret

Gå Ut Senteret er et tverrkulturelt studiesenter med fokus på internasjonalt arbeid og misjon.

Skolen eies av Normisjon, men har et tett samarbeid flere andre organisasjoner.

Skolen har 26 elever i år, men er godkjent for 72. Få studenter er hovedårsaken til det store underskuddet på rundt to millioner.

Skolen eies av Normisjon, men har et tett samarbeid flere andre organisasjoner.

Les også
Norske bibelskoler overstrømmes av utlendingerBibelskoleelever
Les også
Ny generalsekretær i Kristne Friskolers Forbund
Les også
– Det er ikke så farlig å tjene mye penger
Les også
Lærte jødehat på kristen skole i SyriaFem kampsaker