SLÅS SAMMEN: Den nye VID vitenskapelig høgskole samler fire høyskoler, her representert ved sine rektorer samt den nye styrelederen, fra venstre: Anneline Røssland (Høgskolen Betanien), Ingunn Moser (Diakonhjemmet Høgskole), styreleder Paul Erik Wirgenes, Anne Kari Hersvik Aarstad (Haraldsplass diakonale høgskole) og Bård Mæland (Misjonshøgskolen).

Fire kristne høgskoler slår seg sammen

1. januar 2016 slår Diakonhjemmet Høgskole, Høgskolen Betanien og Haraldsplass diakonale høyskole i Bergen samt Misjonshøgskolen i Stavanger seg sammen. Navnet blir VID vitenskapelige høgskole.

Den nye høgskolen vil ha rundt 3400 studenter og 300 ansatte, og er med det landets nest største private høgskole, etter BI.

Til stede på pressekonferansen da sammenslåingen ble markert onsdag formiddag, var de fire rektorene fra høgskolene som snart blir sammenslått sammen med eierrepresentanter og styrelederen for den nye høgskolen, Paul Erik Wirgenes.

Statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Bjørn Haugstad, og andre samarbeidspartnere var også med under fusjonsmarkeringen.

Målet med fusjonen er å lage en mer robust enhet. Sammenslåingen er i tråd med utdanningsmyndighetenes ønske om større enheter, fortrinnsvis på universitetsnivå.

– Et grunnleggende premiss har vært å skape noe nytt. Dette innebærer også et nytt navn, sier rektor på Misjonshøgskolen, Bård Mæland. Dette innebærer også nytt navn, som altså erVID vitenskapelige høgskole.

Vekten er lagt på et navn som er kort, har enkel betydning og som man slipper å kjempe om eiendomsretten til. Det er også blitt lagt på at navnet skal fungere i en digital hverdag, et godt domenenavn.