VIL UTVIDE: Rektor Ketil Jensen ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole bestyrer en 100-åring med framtidsvyer. FOTO: Stein Gudvangen

Feirer 100 år med økende studenttall

Høgskolen på Fjellhaug fyller 100 år og slakker ikke av. De har økende studenttall og vil gjerne vokse mer.

Lørdag 22. november er Fjellhaug-rektor Ketil Jensen (45) en glad mann. Etter to år i rektorstolen på Fjellhaug Internasjonale Høgskole (FiH) er det han som får æren av å være toastmaster når skolen markerer sine første 100 år.

Det som startet som en misjonsskole i 1914, er i dag en bredere anlagt institusjon for teologi og misjon, og studenttallet er høyere enn noen gang.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Skolen byr på bachelor- og masterstudier i teologi og missiologi, noe som erstatter det tidligere misjonærstudiet. Det er også årsstudier i kristendom, musikk og bibel og misjon samt fjernstudier for teltmakermisjonærer.

Vil vokse

– Er skolen en sunn og frisk 100-åring?

– Ja, det vil jeg si, sier Jensen som før var rektor ved Drotningborg videregående skole i hjembyen Grimstad. Han henviser til studenttallet som en god indikator på at hundreåringens sener og ledd ikke knirker.

– Vi har flere studenter enn noen gang, omkring 150 stykker, sier han og sier tallet trenger en forklaring. For her er det ikke bare studenttallet som teller i seg selv, men også produksjonen av studiepoeng – det som før het vekttall. Jensen regner seg fram til rundt 140 studenter på norsk jord og cirka 50 ved filialen i København, FiH Danmark. Der samarbeider Fjellhaug med Dansk Bibel-Institut.

– Vi har en høy faglig kompetanse, høy og jevn forskningsproduksjon og ambisjoner om å vokse mer. Vi vil knytte til oss samarbeidspartnere i Norge og utlandet så vi kan tilby utdanning både for våre eiere, Misjonssambandet, og andre organisasjoner, sier Jensen.

LES OGSÅ: Tenåringsvenner på heltid

Flere studenter

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Fram mot 2020 er målet å ha opptil 200 studenter.

– Vi vil konsentrere oss om fagene vi har, men fortsette å øke studenttallet. Vi vil styrke kontakten med internasjonale institusjoner med tanke på studentutveksling og for å bli en del av nye forskningsnettverk. Det gjør vi først fremst for å styrke det akademiske samarbeidet. Internasjonalisering er et kriterium for kvalitet, og vi søker samarbeid med institusjoner som kan heve vårt eget kvalitetsbehov, sier Jensen.

FiH har alt flere kontakter, men ønsker flere, og Fjellhaug-lærere er på uteopphold, primært i USA, England og kontinentet.

Ulik utdanning

Misjonærutdanningen er også blitt mer bredspektret:

– Vi ønsker å legge til rette for ulike former for misjonærutdanning, men også for å gi kompetanse for annet internasjonalt arbeid, sier Jensen, som registrerer at mange misjonærer nå sendes ut med annen kompetanse enn de kunne skaffet seg på Fjellhaug. Derfor kan en NLM-utsending i dag være mye annet enn lege, sykepleier, prest eller lærer.

– Man trenger ikke sette seg ned og begynne helt på nytt om man har et misjonskall, påpeker han.

– Er FiH en katalysator for utsendelse av misjonærer? Alle som kommer hit har kanskje ikke bestemt seg for om de vil ut?

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Vi fanger opp dem som vil ha et studieår til å tenke på hva de skal bli. Samtidig har Misjonssambandet fastslått at det er vi som har hovedansvaret for å tilrettelegge for nødvendig kompetanse i organisasjonen. Vi bidrar både med forberedelse av misjonærer og etter- og videreutdanning for dem som er ute, sier Jensen. Han vil gjerne ha både studenter som har klart for seg at de vil ut og de som har mindre avklarte tanker.

– Noen kommer mens de er i en slik prosess og havner på et misjonsfelt etterpå, forteller han.

LES OGSÅ: Drøfter bibelsyn og trossamfunn i NLM

Favoriserer ingen

– I jubileumsåret har dere også studenter helt uten tradisjonell NLM-bakgrunn, sågar uten kristen tro.

– Ja, ved opptak til høgskolen går det bare på studiekvalifikasjoner. Vi favoriserer ikke NLM-ungdom, og vi spør ikke etter religiøst eller etisk ståsted, sier Jensen.

Han bekrefter at skolen både har muslimer og mormonere i studentrekkene. De går trolig på Fjellhaug for å bli KRLE-lærere.

– Som høyskole skal vi drive i tråd med universitets- og høyskoleloven. Da har vi et videre sikte enn å utdanne for misjon og et bredere samfunnsmandat, kan du si.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Kan det komme i konflikt med NLMs egne utdanningsbehov at studenter uten bakgrunn fra forsamlinger og bedehus søker seg hit?

– Selv om vi nå har et visst spekter av bakgrunner hos våre søkere, er det foreløpig plass til alle. Vi er glad for hver enkelt som kommer og gleder oss over dem som velger Fjellhaug som studiested, sier Jensen.

– Planlegger der utvidelser? Må dere bygge nytt på Fjellhaug?

– Når det gjelder bygninger har vi rimelig god plass og ingen byggeplaner. Vi har pusset opp auditoriet og har tilstrekkelig med handlingsrom på den måten. Bygningene passer til studentantallet vi planlegger for, sier han og opplyser om en del fjernstudenter samt planer for nettbaserte studier.

– Men det siste har vi ikke fått godkjenning for ennå, sier han.

Jubileumstaler

Rektor Jensen serverer innledningsvis noen bevingede ord under festlighetene på Fjellhaug i dag og røper litt av innholdet overfor Dagen:

– Jeg skal fokusere på noen høydepunkter i historien og vil blant andre nevne Johannes Brandtzæg som bygde opp skolen og var primus motor fra starten. Så vil jeg peke på betydningen institusjonen har hatt for norsk misjon og NLM og om den positive ballasten Fjellhaug gir studentene. Jeg vil både se på framtida og peke framover.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Finner kjærligheten

– Vi har intervjuet en student som giftet seg i sommer og sier han fant livsledsageren nettopp her, kanskje ingen tilfeldighet på et sted hvor så mange ungdommer er sammen. Er dette en kvalitet ved Fjellhaug som studiested?

– Ja, bekrefter Jensen smilende og ser tilbake på sin egen Fjellhaug-tid med tilsvarende glede:

– Jeg fant faktisk også mine kone på Fjellhaug mens jeg studerte her.

– Og du er fortsatt fornøyd – både med studiet og ditt konefunn?

– Ja, det er jeg. Og det er klart at her møtes det flere titalls ungdommer i det sosiale miljøet. Da spiller også bibelskolen en rolle. Det er et par hundre ungdommer her til sammen. Da oppstår det sånne situasjoner, og det er veldig hyggelig, uten at vi har noen strategi for det, sier Jensen.

Han mener den gode sosiale funksjonen alle Misjonssambandets skoler har, er et moment langt ut over at det er hyggelig å fungere som en kristen Kirsten Giftekniv.

– Vi kan vi tilby teologisk og annen kompetanse, og det er av enormt stor betydning. Men det er også det gode miljøet på skolene, sier jubileums-Jensen.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Les også
Gaveøkning i millionklassen for NLMNorsk Luthersk Misjonssamband
Les også
Frontline i front blant ungdommenFrontline
Les også
Tenåringsvenner på heltidYoung Life
Les også
Gå Ut Senteret trues nok en gang av nedleggelseGå Ut Senteret