VINNERE: Barn er bra-festivalen, arrangeres årlig av tre menigheter i Haugesund. Festivalleder Inger Mette Brommeland Austeid tok imot prisen sammen med Bjørnar Utne-Reitan, Hanna Friis Hausken og Tom Landås.
@Kreditering:

Dåpsopplærings-prisen til Haugesund-menigheter

IKOs dåpsopplæringspris for 2006 ble torsdag tildelt tre Haugesund-menigheter for den årlige festivalen «Barn er bra».

Menighetene Vår Frelser, Rossabø og Skåre har siden 1988 hvert år arrangert en festival for barn i skolens høstferie, og engasjerer omlag 400 deltagere og 100 ledere årlig.

- Dåpsopplærings-prisen gis til en type menighetsarbeid som på mange måter er forbilledlig for andre. Årets vinner har klart å få mange barn engasjert og involvert og gitt dem et stort ansvar.

- Prisvinnerne viser oppfinnsomhet og evne til å finne arbeidsformer som engasjerer og inkluderer. Arbeidet er eksempler på tiltak som tar på alvor at gudsforholdet omfatter alle sider ved menneskelivet, skriver juryen blant annet i sin begrunnelse for pristildelingen.

Juryen, som består av Astrid Sandsmark, Ingemar Thorin og Eigil Morvik hadden 17 kandidater å velge mellom i år. Syv av 11 bispedømmer var representert blant de nominerte, og konkurransen skal ha vært skarpere enn noen sinne.

Det var fire stolte prisvinnere som på vegne av Barn er bra-festivalen hadde tatt turen til Oslo for å motta utmerkelsen. Festival-leder Inger Mette Brommeland Austeid og tidligere leder Tom Landås kunne sammen med Hanna Friis Hausken (10) og Bjørnar Utne-Reitan (13) ta imot en sjekk på 10.000 kroner samt et kunstverk laget av billedkunstner Helge Bøe.


DAGEN