Den norske kirkes biskoper. Helga Haugland Byfuglien, Bispemøtets preses, Ole Chr. M. Kvarme, Oslo, Atle Sommerfeldt, Borg (Fredrikstad), Solveig Fiske, Hamar, Per Arne Dahl, Tunsberg (Tønsberg), Stein Reinertsen, Agder og Telemark (Kristiansand), Erling J. Pettersen, Stavanger, Halvor Nordhaug, Bjørgvin (Bergen), Ingeborg Midttømme, Møre (Molde), Tor Singsaas, Nidaros (Trondheim), Tor Berger Jørgensen, Sør-Hålogaland (Bodø), Olav Øygard, Nord-Hålogaland (Tromsø). Arkivbilde

Bispemøtet vil ha liturgi for vigsel av likekjønnede

I dag kunngjorde Bispemøtet et vedtak som tar sikte på å sikre en samlende løsning når Kirkemøtet skal ta stilling til innføring av liturgi for vigsel av homofile og lesbiske par.

Vedtaket er i seks punkter:

1. Kirkemøtet erkjenner at spørsmålet om homofilt samliv og vigsel av likekjønnede par er en sak som Den norske kirke etter lange samtaler og flere utredninger ikke har lykkes å enes om.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

2. Kirkemøtet viser til tidligere vedtak som understreker at uenighet i dette spørsmålet teologisk bedømt ikke er av en slik karakter at det gudstjenestlige og sakramentale fellesskapet i Den norske kirke må brytes. Begge syn på likekjønnet ekteskapet kan gis rom og komme til uttrykk i kirkens praksis.

3. Et flertall i Kirkemøtet mener at det i tillegg til dagens liturgier for ekteskap og forbønn for borgerlig inngått ekteskap mellom kvinne og mann, må utarbeides tilsvarende liturgier både for ekteskapsinngåelse mellom likekjønnede og forbønn for borgerlig inngått likekjønnet ekteskap.

4. Et mindretall i Kirkemøtet ønsker ikke kirkelig vigsel av likekjønnede par fordi det strider mot deres forståelse av ekteskapet. Disse tar likevel til etterretning både Kirkemøtets sammensetning og at slike liturgier derfor vil bli utarbeidet og implementert.

5. Kirkemøtet forutsetter at liturgi for inngåelse av ekteskap og forbønn for borgerlig inngått ekteskap mellom likekjønnede innføres som ordinære liturgiske ordninger. Disse gjøres gjeldende i hele Den norske kirke slik at alle kirkens medlemmer får inngå ekteskap i sin lokale kirke.

6. Kirkemøtet fastslår at prester har frihet til å velge om de vil foreta vigsel av likekjønnede par eller forbønn for borgerlig inngått ekteskap mellom likekjønnede. Andre kirkelig ansatte bør også ha en tilsvarende mulighet til ikke å medvirke.

Biskopene er ikke samstemte

– Det er ulike oppfatninger av vigsel blant likekjønnede i Den norske kirke, også blant biskopene. Men vi er opptatt av å finne et vedtak som kan virke samlende, sier preses Helga Haugland Byfuglien til NTB.

Les også:

Les også
Uvettig bibelbruk
Les også
«Biskoper må våge å bryte med liberale bispekolleger»Likekjønnet vigsel
Les også
Tid for å snu
Les også
Skal me melda oss ut?
Les også
Om å tolke seg bort