4.444 overgrepsanklager mot katolske menigheter

I løpet av 35 år er det anmeldt 4.444 seksuelle overgrep mot barn i katolske menigheter i Australia.

I fire år har en uavhengig gransking gått gjennom dokumentasjon av seksuelle overgrep mot barn ved institusjoner og innen kirken iAustralia. Mandag ble rapporten lagt fram iSydney:

Statistikken er den første i sitt slag og viser at 4.444 personer har meldt om tilfeller av seksuelle overgrep mot barn i perioden januar 1980 til februar 2015. Anklagene gjelder til sammen 93 katolske kirker og 1.000 katolske institusjoner.

I alt skal 1.880 personer være navngitt, mens 500 angivelige overgripere ikke er identifisert. Det er ikke sikkert om de to tallene overlapper hverandre. Ifølge AP er 7 prosent av prestene i den katolske kirken i Australia anklaget for overgrep siden 1950.

Snittalder for overgrepsofrene var 10,5 for jenter og 11,6 år for gutter, men snittalder for når de meldte fra er 33 år. Over 90 prosent av de overgrepsanklagede er menn. 

Mandag begynte en siste offentlig høring om overgrepsrapporten, der seks av landets sju erkebiskoper skal vitne.