KALL: Reidar Moldstad virkeliggjorde kallet i livet sitt: bønn og arbeid. Etter fylte 85 deltok han aktivt i dugnad ved ombygging av menighetens nye lokale. Foto: Privat

Reidar Moldstad til minne

Overraskende var det ikke da vi fikk høre at Reidar Moldstad fikk forfremmelse til herligheten 17. september. I en god alderdom med sin kjære Bodil og et par av barna ved sin side sovnet han stille etter et langt liv i arbeid og glede.

Reidar ble født 6. januar 1929 i Alvdal og sluttet seg tidlig til pinsemenigheten på Bellingmo (nå Alvdal pinsemenighet). Han var trofast deltaker og gjennom lang tid menighetens kasserer – og også bestyrer av menighetens bibliotek de 25 første år etter krigen. Bodil ser med glede og takk på de 60 år de fikk leve sammen, sju barn, 20 barnebarn og to oldebarn.

Reidar hadde astma, han var i perioder sterkt plaget av det, men fortsatte sitt arbeid som murer i det tempo som lungene tillot. Mange er de driftsbygninger og underetasjer i boliger han har murt og talløse de peiser han bygde. Hans arbeidsmoral og livsglede er et eksempel for oss, han virkeliggjorde kallet i livet sitt: bønn og arbeid. Etter fylte 85 deltok han aktivt i dugnad ved ombygging av menighetens nye lokale.

Gravferden 24. september foregikk under stor deltagelse og i minnesamværet etterpå bandt den store slekt og mange venner en rik minnekrans til glede og trøst i savnet.

Vi, hans slekt og venner takker for det lange samvær, for trofasthet og oppmuntring og lyser fred over Reidars gode minne.