Vranglære å ikke misjonere?

I FOKUS

I mange av våre kristne miljøer er vi på vakt mot vranglære. Det er et bibelsk anliggende å sørge for at evangeliet blir forkynt klart og rent.

Paulus brukte mange kapitler i sine brev til å advare mot mennesker som forkynte vranglære.

STYRELEDER: Sten Sørensen er styreleder i Troens Bevis Verdens Evangelisering. Foto: Privat

I galatermenigheten sier han rett ut at den som forkynner et annet evangelium, han være forbannet.

Under gudstjenesten en gang hadde vi besøk av Ole Lilleheim fra Åpne Dører. Det er alltid tankevekkende og utfordrende å ha slike misjonsbesøk.

Vi fikk høre at evangeliet går fram i ulike lukkede land til tross for motstand og forfølgelse.

I nevnte gudstjeneste ble det fortalte om noen som hadde vært muslimer, men som de senere årene var blitt Jesus-troende.

Disse hadde en brann i sine hjerter etter å utbre evangeliet. Dessuten hadde de en annen oppfatning om hva vranglære er.

Ifølge disse Jesus-troende er vranglære følgende: «Det at kristne beholder evangeliet for seg selv, ser vi på som vranglære.»

Videre sa de at vi kristne er skapt for å elske verden, vi skal elske og vi skal dele evangeliet. En kristen lever ikke for seg selv.

Hos oss i Norge er vranglære noe som oftest går på læren. Men hva med livene våre?

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Kan en passiv livsførsel og et egoistisk og selvopptatt kristenliv være like mye vranglære som feil syn på nattverden eller dåpen?

Det er på en måte mer behagelig dersom vranglære bare har med læren å gjøre. Dersom vranglære har like mye med levd liv å gjøre, er det mer ubehagelig og utfordrende.

For da har det med min livsførsel direkte å gjøre. Da koster det!

Jesus var veldig direkte og klar på at vi skal være hans vitner. Misjonsbefalingen er ikke et velmenende ønske – men en befaling.

Det kan høres krevende ut – men egentlig er det å gjøre Guds vilje med våre liv givende både for oss og for dem vi deler evangeliet med.

Vi vil ikke beholde evangeliet for oss selv. Hadde de første kristne gjort det, hadde vi ikke fått høre om Jesus. Tenk hva det har betydd for oss!

Derfor er misjon viktig for alle Jesus-troende. Så lenge vi holder fokuset på misjon, vil vi være sentralt plantet i rett lære og rett liv.

På en måte er vårt misjonsengasjement et barometer som måler hvor sunne vi er.

Paulus var sterk både i lære og liv. Han sier dette i 1. Kor 10,33b: «Jeg søker ikke mitt eget beste, men det beste for de andre, for at de kan bli frelst.»

En viktig holdning å ta med seg.