Viktigst for en kristen

Kjell Furnes har et leserinnlegg i Dagen 8/9. Han beskriver der vanskeligheten med å forstå at unge kristne kan velge MDG ut fra dette parti sitt standpunkt til abort. Jeg er helt enig med ham i dette.

Desto vanskeligere blir det for meg å forstå at han fortsatt lefler med et parti som både i flere kommuner og det viktigste, i stortingssalen, stemmer for bevilgninger til en radikal kjønnsideologi, som fullstendig bryter med Bibelens gode skapelsesordning. Vi kalte det tidligere for sodomittiske synder.

Les også
KrF eller MDG?

Synet på hvilken forståelse som skal prege neste generasjon når det gjelder urcella i samfunnet, familien, dette må da veie tyngre enn alle andre praktiske ordningsspørsmål, for eksempel kontantstøtte, landbruksoppgjør, bompenger, EØS, og jeg vet ikke hva.

Menneskeverdet, det vil si, abortpraksis og det gudgitte, at vi er skapt til mann og kvinne, dette er de to viktigste sakene ved dette valg. Den som ikke forstår det, har fjernet seg både fra det bibelske materiale og den gode kulturarv landet vårt har vært besjelet med.

Avisa Dagen har i denne valgkampen stadig båret fram leserinnlegg som viser at disse verdiene har mistet sin førsteprioritet både hos enkeltpersoner og større kristelige grupperinger. Det har vært veldig skuffende å lese. Og dette er vel det viktigste og tydeligste symptom på avkristningen som skjer i vårt land.