LÆRER: Marie Ljones Brekke er lærer og KrF-politiker.

Velsignet skolestart

Skolen er en veldig viktig del av oppveksten til barn og unge som bor i Norge. Høsten er i gang, og forventningsfulle barn har akkurat kommet i gang med et nytt skoleår.

Barn som vokser opp i Norge skal i løpet av grunnskolen tilbringe 1900 dager på skolen. De aller fleste norske skolebarn går på den lokale offentlige skolen, men det er også en god andel elever som går på en friskole.

Antall kristne grunnskoler ligger på om lag 100 skoler. De siste årene har det blitt opprettet flere nye kristne skoler, og kun et fåtall har blitt avviklet. Selv om andelen barn som går på en friskole er veldig lav er det likevel mange politikere som vil unngå at elever og foreldre får mulighet til å velge en kristen friskole.

Selv har jeg kun gått på offentlig skole og har trivdes godt med det. Da jeg var ferdig utdannet lærer for 10 år siden var jeg overbevist om at jeg skulle jobbe i den offentlige ungdomsskolen. Det skulle likevel ikke bli sånn.

Da jeg var ferdig utdannet lærer for 10 år siden var jeg overbevist om at jeg skulle jobbe i den offentlige ungdomsskolen. Det skulle likevel ikke bli sånn.

Som nyutdannet lærer takket jeg ja til et halvt års vikariat ved Stavanger Kristne Grunnskole. Det skulle vise seg å bli begynnelsen på et stort og viktig engasjement i mitt liv.

På en kristen friskole begynner ofte dagen med andakt og bønn. Det er en skole som tar Gud med i undervisningen av alle fag, der det er naturlig.

En skole som holder oppe kristen etikk og moral, og som legger vekt på både nåde og sannhet i skolehverdagen. En skole med en mangfoldig elevsammensetning, men der det normale og naturlige er å være en kristen.

En skole der elever får utvikle sitt akademiske potensiale samtidig som de får en trygg forankring i den kristne tro. Rett og slett en veldig god skole!

I utgangspunktet er det lett å tro at en kristen skole består av kristne elever fra familier som ønsker en kristen forankring i undervisningen. Elevsammensetningen på skolene er derimot langt mer mangfoldig enn det.

De kristne friskolene er ikke bare et naturlig valg for de kristne familiene, men også for de elevene som trenger et skifte eller en ny start. Elever som kanskje ikke har et bevisst forhold til tro, men som leter etter tettere oppfølging og lærere som ser den enkelte.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Jeg har gjennom årenes løp fått se mange elever som har fått en ‘ny start’ på ny skole. Det er utrolig godt at de kristne friskolene kan være en redning for elever som har opplevd vanskelige ting på den offentlige skolen. Andre velger de kristne friskolene fordi de ønsker tettere faglig oppfølging enn det som tilbys i den offentlige skolen.

Å drive kristen skole er ikke bare enkelt. I høstens valgkamp har friskolene igjen blitt et tema, og partiene på venstresiden vil gi kommunene vetorett når det søkes om nye elevplasser på friskoler.

I dag er det departementet som avgjør og svarer på søknader om nye elevplasser ved friskoler. I Stavanger har blant annet Arbeiderpartiet jobbet aktivt for å få stoppet opprettelsen av nye kristne skoleplasser.

Dagens regjering, og særlig KrF, har i stor grad godkjent nye friskoler og utvidelse av allerede eksisterende skoler. Valget denne gangen blir derfor ekstra spennende med tanke på hvilke vilkår som venter de kristne friskolene i tiden framover.

De kristne friskolene skal ikke erstatte de offentlige skolene.

De kristne friskolene skal ikke erstatte de offentlige skolene. De offentlige skolene er i de aller fleste tilfeller gode skoler, og skolene har behov for både kristne lærere og elever. Målet er ikke å samle alle kristne lærere og elever på kristne skoler.

At det finnes alternativer til de offentlige skolene, er også med på å gjøre de offentlige skolene bedre. Også i skolesektoren er det bra med et mangfold i tilbudet, sånn at hver familie kan velge det som passer den enkelte.

Friskoler kan bidra til nytenkning og utprøving av ulike typer pedagogikk, i tillegg til at skolene bidrar til å utvide tenkningen rundt verdimessig forankring i undervisningen.

Å være lærer er kanskje verdens beste jobb. Potensiale som ligger i rollen som lærer kan aldri overvurderes. En lærer bruker uendelig mange timer sammen med elevene sine.

Alle timene er av betydningen for det grunnlaget elevene tar med seg videre. Å undervise ved en kristen skole gir helt egne muligheter for formidling.

Jeg vil tro at de kristne skolene er en av de viktigste arenaene for misjon i vår tid. Ta gjerne med de kristne skolene på din bønneliste. For skolene er under press, men de er virkelig verdt å kjempe for!