VERDENSLEDENDE: Det ble nylig kjent at over 90 prosent av Norges befolkning vil la seg vaksinere. Bildet viser Bærum vaksinesenter på Rud. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Tid for sunn, kritisk refleksjon

Vaksineringen mot covid-19 har nådd en viktig milepæl. De gruppene med høyest risiko for å få alvorlig forløp av covid-19 har nå fått tilbud om vaksinasjon. Det er dette målet vi har hatt for øye siden nedstengningen i mars 2020. I frykt for et massivt antall alvorlig syke, med overbelastede sykehus og et helsevesen i kollaps, har vi akseptert en svært inngripende nedstengning. I solidaritet med de risikoutsatte har vi gjennomført en storstilt, nasjonal «dugnad».

Nå er vel denne dugnaden endelig over? De mest risikoutsatte er vaksinerte og sykehusvesenet står ikke lengre i fare for å bryte sammen.

Nei, dugnaden skal fortsette, sier myndighetene. Nå er det flokkimmunitet vi skal oppnå. Derfor må også de unge vaksineres, gjerne så langt ned i alder som mulig. I nabolandet Danmark har de nylig besluttet at de vil vaksinere barn helt ned i 12 års alder. Norge følger nok etter og stopper nok heller ikke der hvis vaksinene godkjennes for bruk videre nedover i alder.

Les også
Hillsong-protest mot ny korona-regel

Flere spørsmål reiser seg imidlertid. Hvorfor trenger vi egentlig flokkimmunitet, nå som vi har sikret beskyttelse for de mest risikoutsatte?

Flokkimmunitet mot covid-19 er dessuten sannsynlig urealistisk. Viruset muterer hele tiden og finner stadig nye måter å unnslippe immuniteten vår på. Vi lever også i en global virkelighet. Skal vi lykkes med flokkimmunitet må vi sannsynligvis skaffe den på verdensbasis, ikke bare her i lille Norge. Delta-varianten av viruset er et ferskt eksempel på dette.

Men hvorfor ikke bare vaksinere alle, også barn og unge, vil noen innvende? Av den enkle grunn at vaksineringen mot covid-19 fortsatt til en viss grad må regnes som et eksperiment. mRNA-vaksiner representerer en helt ny måte å vaksinere på. På grunn av hastegraden ved innføringen av disse vaksinene har vi ikke gjort forstudier slik vi vanligvis gjør. Vi har også fortsatt kort observasjonstid, så bivirkninger og komplikasjoner kan derfor fortsatt dukke opp.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Les også
Politiet: Advarer mot grov sextrend også på Vestlandet

Det er for øvrig stor forskjell på det å vaksinere eldre personer og de med risikofaktorer, kontra det å vaksinere friske ungdommer og barn. For det første har en eldre person en relativt høy risiko for å få et alvorlig forløp av covid-19. Derfor kan vi også akseptere en relativt høy risiko for potensielle bivirkninger av vaksinen. Hos et barn, som sannsynlig vil tåle covid-19 godt, bør vi ha langt mindre toleranse for potensielle bivirkninger. Et annet poeng er at barn og unge med tiden skal føre menneskeslekten videre. Kan vi for eksempel være sikre på at mRNA-vaksinene ikke påvirker fertilitet?

Vi er altså over i en helt ny fase av vaksineringen, med helt andre premisser. Hvorfor er det tilsynelatende så lite refleksjon og diskusjon rundt dette? Hvor er de kritiske røstene?

Er vi nordmenn fanget i naiv etterfølgelse av myndighetenes anbefalinger?

Studier om ytringsfrihet har vist at nordmenn er et av de mest konforme folkeslag i verden. Det ble nylig kjent at over 90 prosent av Norges befolkning vil la seg vaksinere. Dette er verdensledende. Er vi nordmenn fanget i naiv etterfølgelse av myndighetenes anbefalinger?

I en tid med et voldsomt press for å finne nasjonale løsninger, har en viss grad av ensretting vært uunngåelig. Historien viser oss imidlertid at slik ensretting også kan være skummelt. Hva er vår tids blindsoner? Kan covid-19 vaksineringen av barn og unge være en av dem?

Les også
Strør om seg med penger for å komme i gang etter korona

Nå trenger vi sunn, kritisk refleksjon. Vi må få fram det meningsmangfoldet som faktisk eksisterer. Vi bør også gi hverandre frihet til å kunne si ja eller nei til vaksinen. Verken jakten på et vaksinepass eller følelsen av å måtte stille opp på en nasjonal dugnad bør få oss til ukritisk å stille oss (og aller minst barna våre) til disposisjon for et medisinsk eksperiment.

Så får hver enkelt gjøre seg opp sin mening og ta et fritt og informert valg. Det er vel slik et moderne demokrati fungerer?