«Underskriverne oppfordrer til bønn for Trump (bildet) og hans administrasjon. Ville man hatt samme argumentasjon og holdning til USAs president dersom Hillary Clinton hadde vunnet valget i 2016?», spør artikkelforfatteren.

Sunn kritikk av myndigheter, eller hån og utskjelling?

Ville man hatt samme argumentasjon og holdning til USAs president dersom Hillary Clinton hadde vunnet valget i 2016?

I Dagen 16. juni 2020 har en rekke kristne signert en artikkel som omhandler«President Trump og hans kritikere».

I Dagen 11. juni 2020 har Endre Stene signert en artikkelmed overskriften Donald Trump som frelser. Hans artikkel tar særlig for seg fenomenet «å støtte en president blir knyttet til troskap mot Gud», noe som er særlig utbredt blant Tumps tilhengerskare i USA.

Mange har undret seg over hvordan millioner av tilhengere kunne bli trollbundet til å heie på og tiljuble Adolf Hitler i Tyskland.

Det gjaldt også mange kristne, og man brukte samme bibelske argument som er sitert av underskriverne. Jamfør spalten på samme side i Dagen av 16. juni 2020 med overskriften«Nasjonalsosialisme og kristen tro».

Da har jeg noen spørsmål: Ville underskriverne kunne forsvare også Adolf Hitler sine feiltrinn i samme ånd som de forsvarer Donald Trump sine umoralske handlinger?

Var det feil av Børre Knudsen å framsette en så ramsalt kritikk av Norges konge da han i sin tid signerte abortloven? Han var jo også «innsatt av Gud til å iverksette hans hellige beslutninger» (C. O. Rosenius).

Er det forresten god skikk å formulere seg slik at leseren sitter igjen med inntrykk av at man setter likhetstegn mellom det å komme med sunn, begrunnet kritikk av presidenten – slik Endre Stene etter mitt skjønn gjør i nevnte artikkel, og å «hate» presidenten?

Jeg etterlyser en påvisning av hva Endre Stene eventuelt har tatt feil i, når han som en kristen har funnet å måtte advare mot en ukritisk og usunn tiljubling av sittende president.

Underskriverne oppfordrer til bønn for Trump og hans administrasjon. Ville man hatt samme argumentasjon og holdning til USAs president dersom Hillary Clinton hadde vunnet valget i 2016?

Når norske myndigheter vedtar lover som strider imot kristen tro og etikk, bør man ikke ifølge argumentasjonen man bruker for president Trump også besinne seg i kritikken av så vel biskoper som regjering og storting?

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Man risikerer fort å møte seg selv i døra hva angår begrepet «blasphemeo». Sinte leserinnlegg og sidespor i prekener inneholder ofte fordømmende ord og uttrykk mot makter og myndigheter innsatt av Gud.

Jeg savner den nødvendige balanse og sindighet i underskrivernes artikkel.