PRIDE: Byråden er ikke snauere enn å fastslå at elever «skal» være med på for eksempel tegning eller heising av prideflagg hvis skolen markerer på denne måten, skriver Dagen på lederplass.

Rett til Pride-fritak bør være selvsagt

Foreldre må kunne forutsette at skoler ikke presser barn til å delta i aktiviteter som strider med deres overbevisning.

Et ferdigutfylt skjema som sirkulerer i sosiale medier, ble først omtalt av TV 2. Senere har flere medier fulgt opp saken, deriblant Dagen. «Fritak fra aktiviteter som er støtende og direkte fravikende fra vår religion og livssyn», er overskriften på skjemaet.

Det er delt på blant annet Facebook-gruppen «Samfunnsengasjerte pakistanere» og flere kristne grupper på denne plattformen. Det vises til at skolen skal «vise respekt for elevane og foreldra sine religiøse og filosofiske overtydingar og sikre retten til likeverdig opplæring», ifølge opplæringslova.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Lovens utdyping av dette er såpass interessant at de neste to avsnittene fortjener å bli sitert i sin helhet:

«Elevar skal etter skriftleg melding frå foreldra få fritak frå dei delar av undervisninga ved den enkelte skolen som dei ut frå eigen religion eller eige livssyn opplever som utøving av ein annan religion eller tilslutning til eit anna livssyn, eller som dei på same grunnlag opplever som støytande eller krenkjande. Det er ikkje nødvendig å grunngi melding om fritak etter første punktum.

Det kan ikkje krevjast fritak frå opplæring om kunnskapsinnhaldet i dei ulike emna i læreplanen. Dersom skolen på eit slikt grunnlag ikkje godtek ei melding om fritak, må skolen behandle saka etter reglane om enkeltvedtak i forvaltningslova».

Pride-markering har foregått i flere tiår, men de siste fem årene har de fått et helt annet omfang. Det som før var en politisk markering for en interessegruppe, er blitt en folkefest.

Man må ikke lenger forklare sitt nærvær, men sitt eventuelle fravær. De som innvender at man er uenig med arrangøren Fri på viktige punkter, blir gjerne møtt med at det går helt fint. Selve bredden i oppslutningen viser jo at man ikke trenger å være enige om mer enn det viktigste: Retten til å leve trygt og være seg selv.

Særlig etter fjorårets brutale og blodige anslag mot London pub, er det naturlig at mange vil markere solidaritet med seksuelle minoriteter. Men man må kunne ha flere tanker i hodet samtidig.

Uten blygsel truer byråden samvittighets- og trosfriheten.

Man må kunne fastholde et absolutt nei til vold og trusler uten å gå på kompromiss med egen overbevisning om kjønn, seksualitet og samliv. Tross betydelige variasjoner i synspunkter blant dem som på forskjellige måter støtter Pride, er det vanskelig å komme fra følgende:

Pride uttrykker et grunnleggende ja til den seksuelle revolusjon og et grunnleggende nei til for eksempel tradisjonell kristen etikk om kjønn, seksualitet og ekteskap. En tilsvarende opplevelse vil mange muslimske foreldre ha.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Mangfold, respekt og kjærlighet er det gode grunner til å feire. Men at dette blir så sterkt koblet nettopp til Pride og en så radikal organisasjon som Fri, må utfordres. Den massive reaksjonen mot Thon Hotels kortvarige forsøk på å markere nøytralitet under årets Pride, viser hvor vanskelig det er å ikke kaste seg på bølgen.

Byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo, Sunniva Holmås Eidsvoll (SV), anklager ifølge TV 2 «ytterliggående krefter» for å skape splid og polarisering i Osloskolen. Det er sannelig litt av en attest å gi alminnelige foreldre med annen overbevisning enn henne selv.

Byråden er ikke snauere enn å fastslå at elever «skal» være med på for eksempel tegning eller heising av prideflagg hvis skolen markerer på denne måten. Uten blygsel truer hun samvittighets- og trosfriheten.

En utfordring som Eidsvoll påpeker, er at mye av tankegodset som Pride feirer, også er integrert i skolens undervisning. Christian Lomsdalen, som forsker på fritaksrett og dessuten er styreleder i Human-Etisk Forbund, sier til TV 2 at man ifølge lærerplanen ikke kan få unntak for undervisningen om mangfold og seksualitet.

Både SV og Human-Etisk Forbund har flere tiårs trening i å arbeide for at barn ikke skal bli utsatt for uønsket kristen aktivitet. Nå får det vise seg hvordan de i praksis vil vise forståelse for andre som opplever at et livssyn blir tredd ned over hodet på dem og barna deres.