FRELSESVERKET: I utgangspunktet er da alle mennesker frelst på grunn av Jesu frelsesverk, men det er en betingelse: Vi må ta imot, tro på Jesus, bekjenne Hans navn og omvende oss fra synd, skriver innsenderen. Foto: Adobe Stock

Reisen til det himmelske landet

Da Jesus døde på korset døde Han for alle mennesker. I utgangspunktet er da alle mennesker frelst, men det er en betingelse: Vi må ta imot, tro på Jesus, bekjenne Hans navn og omvende oss fra synd. Utover det kan vi ikke gjøre noen ting. Alt er av nåde! Så enkelt er det.

Tar vi imot er vi reddet fra en evig fortapelse og har en evig herlighet og glede i vente, hvis vi fullfører løpet. Dette er «ungdomskilden»!

Et evig liv hvor vi ikke blir gamle, hvor det ikke er sykdom eller død og heller ingen sorg eller pine. Dette burde være mer enn nok til å velge denne veien, selv om den er smal.

Hvis ikke, går vi på den brede vei som fører til fortapelsen, sier Jesus. Valget burde ikke være vanskelig.

Bibelen bruker forskjellige bilder på dette nye livet. Ett bilde er en som løper i en konkurranse for å vinne en pris. Han må trene og være avholdende fra mange ting for å bli så god at han kan vinne seiersprisen.

På samme måte kan heller ikke vi være med på alt som denne verden byr på skal vi fullføre løpet og vinne «prisen».

Et annet bilde er en soldat som er i krig. Ingen som gjør krigstjeneste, blander seg inn i dagliglivets sysler, for han vil gjøre sin hærfører til lags. (2 Tim 2:4). Som frelste er vi også i en krig.

En krig mot maktene, mot myndighetene, mot verdens herskere i dette mørke, mot ondskapens åndehær i himmelrommet. (Ef 6:12). Vår hærfører er Jesus Kristus og vi bør være opptatt av å gjøre Ham til lags.

Vi reiser ikke alene. Jesus har lovet å være med oss hver dag.

Et tredje bilde er å sammenligne dette livet med en reise. Men vi reiser ikke alene. Jesus har lovet å være med oss hver dag. På denne reisen har vi fått et oppdrag, nemlig å forkynne evangeliet.

For å klare det har Han lovet oss kraft til å være Hans vitner. Denne kraften får vi gjennom dåpen i Den hellige Ånd og ild.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Og blir det heller ikke så lenge vi er her på jorden. Omvendelsen fra lyster og begjær og synden som henger ved oss er en daglig kamp. Men som Guds barn blir vi oppdratt og tuktet av Gud selv.

Nåden opptukter oss til å fornekte ugudelighet og de verdslige lyster, og til å leve sedelig og rettferdig og gudfryktig i den verden som nå er. (Tit 2:12f)

Da vi ble frelst var vi småbarn i Kristus, men etter som tiden går vokser vi opp til manns modenhet og vi begynner å bære frukter. Vi blir fylt av kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, saktmodighet og avholdenhet. (Gal 5:22).

På reisen trenger vi mat og drikke og Gud har ordnet med det også. Bibelen er et spiskammer med både uforfalsket åndelig melk for de nyfrelste og fete og margfulle retter for de som er blitt åndelig voksne.

Ingen skal behøve å sulte på reisen. I tillegg kan vi drikke av kilden med det levende vann og denne når vi best når vi ber og lovpriser Gud.

For å finne frem har Gud gitt oss et kart, Bibelen. Det er et utall av veier som fører i feil retning så kartet må vi bruke hver dag. I tillegg har vi fått en veileder, Den Hellige Ånd, som skal veilede oss på veien.

Som om ikke dette er nok har Gud gitt oss en rekke løfter. Vi kan be og vi skal få, og vi kan be om hva vi vil, men det er bare når vi ber etter Hans vilje at han har lovet å gi oss det vi ber om.

Hvor god denne reisen blir, avhenger mye av oss selv. Mye av det Gud har lovet, må vi selv ta til oss, ved tro. Dette kan ofte være vanskelig da vi har en motstander som hele tiden vil hindre oss i få tak i det.

Han gjør også alt han kan for å gjøre det så vanskelig som mulig for oss og aller helst prøver han å få oss til å avslutte hele reisen.

Etter hvert lærer vi at selv om det går igjennom ild og vann er Jesus med oss, selv om vi ikke alltid merker det.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Han prøver oss for å se om vi elsker Ham og om vi er trofaste og utholdende. Dette er en del av oppdragelsen vår og etter en slik prøve pleier Han å lede oss til hvilens vann hvor vi kan samle krefter.

En slik prøve fører alltid til at vår tro øker, hvis vi består prøven. Men uansett, alle ting tjener dem til gode som elsker Herren!

Denne veien er for mange mennesker en dårskap og vi føler oss fremmede her i verden. Men dette oppveies mange ganger av den gleden og freden vi får. Og det aller beste: Endemålet for reisen er det himmelske landet!

Har du enda ikke begynt på denne reisen, men synes dette høres utfordrende og spennende ut, eller er du blant dem som vil til himmelen uansett koste hva det koste vil?

Da bør du skynde deg! Ingen vet hvor lenge dette fantastiske tilbudet varer. Plutselig en dag kan det være for sent.

Det er mye mer å si om reisen, men det beste er å erfare det selv! Det kan ei fullt ut forklares, men kan erfares!