Illustrasjonsbilde av Rikshospitalet i Oslo.

Norsk kjønnsskifte-praksis er en skandale

I fremtiden kommer vi til å se tilbake med gru på det vi nå tillater vårt offentlige helsevesen å gjøre mot unge mennesker.

Bildet er det samme over hele den vestlige verden. Vi står overfor en eksplosjon i antallet barn og unge som tror de egentlig er det motsatte kjønn av det de er født som. Spesielt er det mange unge jenter som ønsker å skifte kjønn og bli til gutter.

Samtidig kommer det også stadig flere historier om de såkalte angrerne. De som har gått igjennom operasjoner og hormonbehandling som ikke lar seg omgjøre, men som står dypt fortvilet tilbake.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Dette er mennesker som har fått kroppene sine ødelagt, kjønnsorganer skåret i, bryster fjernet. I det offentlige helsevesenets regi. Men så oppdager de til sin skrekk at skifte av kjønn ikke var svaret på problemene deres. Angsten, uroen, den gnagende utilfredsheten er fortsatt der. For den bunnet i noe annet

Eller så innser de at de var for unge til å ta en slik monumental avgjørelse. De skjønner at puberteten er en periode i livet der de hormonelle svingningene er store og følgelig ikke den beste tiden å ta irreversible beslutninger om sin egen kropp.

Her i landet kreves det ikke psykiatrisk utredning før oppstart av kjønnsskiftebehandling av barn og unge. Ungdommer over 16 år kan få hormoner uten samtykke fra foreldre.

I Norge er aldersgrensen for å sterilisere seg 25 år. Men man kan altså starte hormonell kjønnsskiftebehandling allerede det året man fyller 16. Og operasjon kan man få fra man er 18 år.

Litt folkelig sagt: Grensen for å gjøre et snitt i det mannlige kjønnsorgan er 25 år. Men å skjære det av, det kan man altså få lov til syv år tidligere.

Forstå det den som kan.

I Sverige har man allerede begynt å endre praksis på grunn av bekymringen over den enorme økningen av nettopp jenter i aldersgruppen 13-17 år som heller vil bli gutter eller menn. Den svenske motsvarigheten til vårt Helsedirektorat, Socialstyrelsen, har konkludert med at de foreløpig ikke greier å forklare denne bratte oppgangen og etterlyser mer informasjon om og forskning på fenomenet.

Svenske helsemyndigheter er også redde for at pubertetsblokkerende hormoner skal ha bivirkninger vi ennå ikke kjenner til. Derfor gir de ikke lenger et slikt tilbud til personer under 18 år.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

I Norge er aldersgrensen for å sterilisere seg 25 år, men man kan starte hormonell kjønnsskiftebehandling allerede det året man fyller 16.

Her i Norge kjører man enn så lenge fortsatt på. Men det finnes merkbare tegn på at usikkerhet på om nåværende praksis er forsvarlig, er i ferd med å spre seg. Også i norske fagmiljøer er man urolig over det økende antallet kjønnsskiftepasienter som angrer på kirurgiske inngrep og hormonbehandling.

Helsetilsynet har nylig tatt fra Norges fremste transaktivist, Esben Esther Pirelli Benestad ,autorisasjonen som lege. Han er Norges mest kjente lege på fagområdet kjønnsdysfori, men er altså nå anklaget for gjentatte feilbehandlinger av slike pasienter. Benestad har klaget på inndragelsen av legeautorisasjonen og den er til behandling nå.

Det stilles også spørsmål ved om Benestad har fått sin professortittel ved Universitetet i Agder på et svakt grunnlag.

Det må komme et oppgjør med dette uforsvarlige rulettspillet med unge menneskers liv som nå pågår. Vi tror at man i fremtiden kommer til å se tilbake med gru på det vi tillot vårt offentlige helsevesen å gjøre i en kort periode på starten av 2000-tallet.

Den gang da vi utrolig nok aksepterte at radikal identitetspolitikk fikk ta den medisinske fornuftens plass. Da en metafysisk forståelse av kjønn som noe følelsesmessig fikk forrang fremfor vitenskaplige fakta. Da transaktivismen fikk oss til å fornekte fysiske realiteter.

Dess lenger dette får pågå, jo flere blir ofrene.