ULIKE OPPFATNINGER: Blant våre medlemmer kan det være ulike oppfatninger i politiske spørsmål, skriver generalsekretær Kjetil Vestel haga i Normisjon. Foto: Marit Elisabeth Berling

Normisjon, Hamas og Netanyahu

I Dagen 20. juli 2021 responderer Conrad Myrland i MIFF på et synspunkt i Agenda 3:16.

Les også
Leder i Normisjon sidestiller Netanyahu med Hamas

Normisjon har den holdning at vi som misjonsorganisasjon ikke ønsker å delta i debatten om den aktuelle politiske situasjon i Midt-Østen. Blant våre medlemmer kan det være ulike oppfatninger i politiske spørsmål.

Teologisk sett står Normisjon nær Den norske Israelsmisjon, som har hovedfokus på hvordan vi som kristen kirke kan dele vår tro med det jødiske folk.

Vi ønsker derfor å uttale at slik synspunktartikkelen i Agenda 3:16 er formulert, er den ikke i samsvar med hvordan vi som misjonsorganisasjon ønsker å uttale oss i disse spørsmålene.