SKRIFTEN: Vi tar fullstendig avstand for Hegertuns vranglære. Den bryter med Skriften, bekjennelsen og den kristne kirkes lære gjennom tidene, skriver Olav H. Kydlang og Eivind Gjede. Foto: Wikimedia Commons Foto: Frrahm/NPK

Nei til homofilt samliv

Professor Terje Hegertuns bok kalt «Det trofaste samliv» hvor han åpner på visse betingelser for homofilt samliv, er blitt debattert i det siste.

Vi er svært skuffet over hans syn. Bibelen er helt klar på at homofilt samliv er brudd med Guds bud.

Selv om Hegertun fastholder det heterofile ekteskapets særstilling, så legger han «det trofaste samliv til grunn i møte med homofile par som vil leve etter de samme troskapsidealene».

Sitat: «De homofile som i dag bekjenner troen på Kristus og er disipler av Jesus er ikke tegnkandidater på en hedensk livsførsel, men et kristent liv.» (Dagen 26.05.2021).

Les også
Derfor skrev jeg om samlivsetikk

Følgelig hevder han at homofile par som lever i et trofast samliv, lever et kristent liv. Men dette er ikke i samsvar med Guds ord. For eksempel sier 3 Mos 18,22 at du skal ikke ligge med en mann slik som en ligger med en kvinne.

1 Kor 6,9–10 sier at syndere blant andre, de som lever i homofile forhold, skal ikke arve Guds rike.

Guds ord sier om dem som før levde i disse synder: «Slik var det en gang med noen av dere. Men dere har latt dere vaske rene. Dere er blitt helliget, dere er blitt rettferdiggjort i den Herre Jesu navn og i vår Guds Ånd.» (1 Kor 6,11). Følgelig må de som lever i et homofilt samliv, omvende seg, bekjenne sin synd og ta imot frelsen i Jesus Kristus. For ingen som lever i homofile forhold, lever et kristent liv. Her setter Hegertun Guds bud til side. For bare det monogame ekteskap mellom én mann og én kvinne, er i samsvar med Bibelens lære.

Les også
Hegertuns bok – en sluttkommentar

Den amerikanske professor Robert A. J. Gagnon sier at uansett hvilke bekjennelse troende framsetter for å hevde at de er under Gud og Kristi herredømme, hvis de fortsetter med en syndefull oppførsel, da er de syndens slaver, og ikke Guds slaver (tjenere). («The Bible and Homosexual Practice»)

Hegertun avslører at han drømmer «om at alle i framtida skal kunne leve gode liv med dem de elsker». Det er i tråd med både kristen etikk og god skrifttolkning, hevder han. Men dette er verken god etikk eller holdbar skrifttolkning. (Dessuten ser han fullstendig bort fra barneperspektivet.)

Axel Valen-Sendstad sier: «Når Guds Ord for eksempel sier at menn som ligger med menn, kvinner som ligger med kvinner, slike som driver hor, utukt og slikt som er mot naturen, ikke skal arve Guds rike (1 Kor 6,9), og man fornekter dette Ords sannhet og alvor, da har man samtidig fornektet det dette Ord sier om hvorfor Jesus måtte komme og nødvendigheten av hans soningsdød. Om man så likevel taler om evangeliet, så er det i en annen betydning enn den Guds Ord forstår med det. De hyrder og andre som mot Guds Ord legitimerer slikt, står ansvarlige for Gud ikke bare for seg selv, men også for dem de har forført.» (Fra boka «Gud har åpenbart seg»)

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Les også
Det problematiske samlivet

Vi tar fullstendig avstand for Hegertuns vranglære. Den bryter med Skriften, bekjennelsen og den kristne kirkes lære gjennom tidene.

Når Guds ord sier at de som lever i homofile samliv ikke skal arve Guds rike, da bør professoren bøye seg for det og ikke være med på å forføre noen til en evig fortapelse.