HANVOLD: Jan Hanvold taler under sommerstevnet til Norge Idag på Bildøy i Øygarden. Foto: Bjørn Olav Hammerstad

Når det stormer i Kristen-Norge

Dagen blir rett som det er kritisert for å skrive for mye om konflikter i Kristen-Norge. Det er en kritikk vi lytter til, og prøver å lære av. Og det er ikke sånn at vi gleder oss over å fortelle om konflikter og stridigheter.

Men vi prøver etter beste evne å beskrive virkeligheten slik den fremstår der og da. Vi klarer neppe å oppnå noen perfekt balanse, men vi arbeider for å gi leserne våre et overblikk slik at de kan holde seg bredt orientert om hva som rører seg i Kristen-Norge.

Når det oppstår konflikter, er som regel årsaken sammensatt. Ofte har de en forhistorie som gjør at uenigheten stikker dypere enn det konkrete man diskuterer der og da. Og i mange tilfeller er det en menneskelig faktor involvert. Hvis tilliten mellom ulike parter har blitt brutt ned over tid, kan relativt små konflikter vokse seg store.

Det er imidlertid ett konkret grep som flere aktører med fordel kunne benytte seg av. Det er å velge åpenhet.

I de fleste konflikter finnes det aspekter som ikke uten videre hører offentligheten til. Det dreier seg gjerne om menneskelige hensyn av ulike slag.

Men det ser ut til å være en tendens at flere av de sakene Dagen skriver som blir mest lest, er saker hvor vi kan fortelle om hva som skjer i gitte kristne sammenhenger, ting som ledelsen i de ulike sammenhengene gjerne selv kunne ha fortalt.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Nå er det for eksempel både forståelig og naturlig at Norge Idags abonnenter vil vite mer om hva som skjer i avisen enn det avisen selv forteller dem. Avisen er inne i sin sterkeste storm siden den ble etablert i 1999.

Partene står steilt mot hverandre, og maktkampen utspiller seg for åpen scene, blant annet i form av brev til avisens aksjonærer. Et sentralt moment har vært den planlagte emisjonen på generalforsamlingen neste uke.

Fra et kristent ståsted er det naturlig å minne om apostelen Paulus' ord: «For om ett lem lider, lider alle de andre med.»

Fredag sa sjefredaktør Finn Jarle Sæle til Dagen at «Vår opptelling er klar. Vi har tapt denne kampen.» Han gikk også noen skritt lenger, og sa at «Du kan snu golfstrømmen før emisjonen blir vedtatt».

I samtale med Visjon Norges Jan Hanvold forklarte Anita Apelthun Sæle, politisk redaktør i Norge Idag, at styret lørdag hadde vedtatt å droppe den planlagte emisjonen. Men i løpet av den samme samtalen ble det også gitt inntrykk av at det ikke pågår en maktkamp i avisen, og at Finn Jarle Sæles uttalelser om emisjonen ikke var riktig.

Det er en eldgammel oppskrift: når budbringer bringer andre nyheter enn dem man skulle ønske, skyt på budbringeren. For både Visjon Norge og Norge Idags del har dette nærmest blitt en integrert del av virksomheten: Skyld på Dagen i stedet for å innrømme egne feil.

Jan Hanvold gjenga lørdag sine vante formuleringer om at Dagen angivelig henger ut kristne, mens han selv ikke tar fem øre for å spre både negative beskyldninger og feilaktige påstander om Dagen. Det var noe med liv og lære. Når åndskampen tydeligvis skal kjempes uten krav til sannhet, kan man lure på hva slags kamp det er som foregår.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Norge Idag befinner seg i en ulykkelig situasjon. Det er ingen grunn til å glede seg over det. Derimot er det grunn til å kjenne på kristen medfølelse. Det samme gjelder når det foregår konflikter eller andre typer uro i kristne menigheter.

Fra et kristent ståsted er det naturlig å minne om apostelen Paulus' ord: «For om ett lem lider, lider alle de andre med.» Det er imidlertid kristelig sett et dårlig alternativ å skyve smerten under teppet eller å late som om det ikke blir begått feil i Kristen-Norge.

Tvert imot er det nettopp fordi det blir begått feil, også blant kristne, at vi alle trenger å omvende oss og ta imot syndenes tilgivelse.