Likhet for Loke som for Tor!

Den danske salmedikter og folkehøyskolefortaler Grundtvig sa noe slikt som at «det må være likhet for Loke som for Tor».

Når staten nå gjennom diverse lovvedtak etc. forkynner et livssyn som hevder at det eksisterer flere enn de to biologisk dokumenterbare kjønn, så er det hykleri av Utdanningsdirektoratet å forby utdeling av Bibler i skolen med den begrunnelse at det «kan oppleves som forkynnelse»!