KLAR TALE: Pastor George Anton
...
KLAR TALE: Pastor George Anton i katolske Holy Family church er klar på at alle som bor på Gazastripen er palestinere, enten de er kristne eller muslimer. Klaus Gustafsson Foto: Klaus Gustafsson
De kristne i Gaza
Del
Dagen er i dag stolte av å kunne publisere en artikkel om kristne i Gaza, skrevet av vår egen journalist som har vært der og besøkt dem. For knapt ti år siden var der rundt 5000 kristne. I dag er det kanskje ikke mer enn 1200 igjen.

LES: Et stykke kristen historie snart ferdig fortalt

På forhånd fikk vi høre at der ikke var fungerende kristne fellesskap igjen på Gaza-stripen. Det viste seg ikke å stemme, men de blir stadig færre.

For knapt ti år siden var der rundt 5000 kristne. I dag er det kanskje ikke mer enn 1200 igjen, og mange av disse vil dra så snart de får sjansen.

 

Årsaken er åpenbar: De kristne i Gaza har det svært tøft. De får samles i sine kirker, men er under sterkt press.

Dette kommer blant annet frem i boken «De kristne i Midtøsten», som er skrevet av norske forskere og lansert i Oslo denne uken. Her skriver de at mange kristne palestinere er bekymret over den økende støtten til Hamas og andre islamske bevegelser. De stiller spørsmål ved om det vil være noen plass for dem innenfor en islamsk visjon for det palestinske samfunnet.

Enda tydeligere blir presset mot kristne i Gaza uttrykt i den danske journalisten Klaus Wivels bok, «Den siste nattverd». Han forteller om kirker og skoler som blir angrepet, hatefulle budskap fra moskeene og trakassering av kristne kvinner.

Wivel intervjuet blant annet kristne som fortalte at unge menn i menighetene var blitt kidnappet og utsatt for hardt press for å konvertere til islam.

Enkelte i Dagens reportasje er overraskende åpne i sine uttalelser, som når de sier at de ville blitt drept hvis de drev misjon. De fleste er likevel forsiktige, ikke minst i kritikken av egne myndigheter.

«Vi har ingen problemer med Hamas. De beskytter oss», sier en av dem.

Slike uttalelser må vi ta med en betydelig klype salt. I det islamistiske Hamas-regimet på Gaza kan ikke folk si det de mener, uten med fare for eget liv.

Vi merker oss også at mange legger skylden på de tøffe forholdene på Israel. Det siste kan være vanskelig for en del av våre lesere å forholde seg til, men det bør ikke hindre oss fra å møte våre kristne brødre og søstre på Gaza med kristen nestekjærlighet.

Vi mener at Bernt Greger Olsen, Bibelselskapets erfarne bibelmisjonsleder, har rett når han i dagens avis sier at kristne må tale mot undertrykkelse av sine trosbrødre samme hvem det gjelder. Dette innebærer at vi også har et ansvar for kristne i de palestinske områdene, selv om man har ulikt syn på konflikten mellom Israel og palestinerne.

Kristne palestinere utgjør et av verdens eldste kristne samfunn. Nå trues deres lokale tilstedeværelse, ettersom stadig flere reiser ut for å søke nye liv i andre deler av verden, skriver antropologen Bård Helge Kårtveit i «Kristne i Midtøsten».

Kristendommen i disse områdene risikerer å ende på museum, slik bokens redaktør Berit S. Thorbjørnsrud sa på boklanseringen onsdag. Det ville være en tragedie for regionen om så skjedde.

At det nå er blitt skrevet en bok om forfølgelse av kristne i Midtøsten fra noen av landets ­fremste forskere på området, er svært gledelig. Den vil heve det generelle kunnskapsnivået ved at den ­viser at de kristnes situasjon i Midtøsten er komplisert og fullt av motsetninger. Og ikke minst: Den vil forhåpentligvis bidra til at de kristnes kamp for tilværelsen i denne delen av verden får større oppmerksomhet.

Forsiden av Dagen fredag 28. august. Foto: Faksimile
 

lederartikkel,leder,dagensdebatt,gaza,kristne,menighet,kirker,midtøsten,palestinere,hamas,islam,klaus wivel,konvertering,tro,trosfrihet,misjon,misjonærer,evangelisering,evangeliet,bernt greger olsen,bård helge kårtveit,berit s. thorbjørnsrud