ABORT: Den viktigste begrunnelsen for at Amnesty vedtok å kjempe for kvinnens rett til terapeutisk abort var erkjennelsen av at et totalforbud mot abort koster kvinners liv og helse. Og det er først og fremst fattige kvinner i utviklingsland som rammes, skriver John Peder Egenæs (bildet). FOTO: Kyrre Lien, NTB Scanpix

Kvinnens rett til liv og helse

Et menneske som er utsatt en voldtekt har krav på en helhetlig medisinsk behandling. En del av denne behandlingen er muligheten til å avgjøre om en eventuell graviditet skal fullføres eller ei.

Lederen i Dagen kommer med et dobbelt budskap til Amnesty tirsdag 29. oktober: En anerkjennelse av vårt utrettelige arbeid mot dødsstraff og annen undertrykkelse, og en sorg over det Dagen hevder er vårt standpunkt om kvinnen rett til fri abort. Dette medfører ikke riktighet. Amnestys standpunkt handler om kvinnens rett til abort når graviditeten er et resultat av incest eller voldtekt, eller når graviditeten setter kvinnens liv og helse i fare, såkalt terapeutisk abort.

LES LEDERARTIKKELEN: Sorgen over Amnesty

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Amnesty har hatt en grundig og demokratisk prosess før vårt internasjonale rådsmøte, organisasjonens høyeste besluttende organ, tok sitt standpunkt til abort i august 2006. Medlemmene i alle våre 70 seksjoner og strukturer verden over ble konsultert i forkant av vedtaket. Også her i Norge var det en bred og inkluderende prosess der både tilhengere og motstandere av abort fikk fremføre sine synspunkter.

Den viktigste begrunnelsen for at Amnesty vedtok å kjempe for kvinnens rett til terapeutisk abort var erkjennelsen av at et totalforbud mot abort koster kvinners liv og helse. Og det er først og fremst fattige kvinner i utviklingsland som rammes.

Verdens helseorganisasjon (WHO) har dokumentert at kvinner tar abort, uavhengig av hvorvidt abort er lovlig eller ikke. Et totalforbud mot abort fører dermed ikke til at færre tar abort, men resulterer i at flere kvinner dør eller pådrar seg alvorlige skader som et resultat av utrygge og ulovlige aborter.

På verdensbasis anslår WHO at 68 500 kvinner årlig dør av komplikasjoner etter utrygge aborter, mens millioner får alvorlige og varige skader. Nesten alle, rundt 97 prosent, av de utrygge abortene skjer i utviklingsland. Kostnaden for behandling av komplikasjoner etter utrygge aborter er en betydelig belastning for helsesystemet i fattige land. Abortrelaterte skader legger dessuten sterke begrensninger på kvinners mulighet til aktiv samfunnsdeltagelse, inkludert deltagelse i utdanning og arbeid. Ifølge WHO er tilgang til trygg og lovlig abort en av de viktigste investeringer som kan gjøres i kvinners helse.

LES OGSÅ: Få, men gledelige seire for forfulgte

Amnesty International forsvarer kvinnens rett til abort når graviditeten er et resultat av incest eller voldtekt. Et menneske som er utsatt for en så alvorlig integritetskrenkelse som en voldtekt har krav på en helhetlig medisinsk behandling for å overkomme den traumatiske opplevelsen. En del av denne behandlingen er muligheten til selv å avgjøre om en eventuell graviditet skal fullføres eller ei. Både FNs Barnekomité, FNs Kvinnekomité og FNs Komité mot tortur har i sterke ordelag kritisert land som ikke åpner opp for dette, og som tvinger en voldtatt kvinne til å gjennomgå en påtvunget og retraumatiserende graviditet og fødsel.

Amnesty forsvarer dessuten kvinnens rett til abort når graviditeten setter liv og helse i fare. Også dette har en klar forankring i menneskerettighetene. Hensynet til det ufødte liv skal aldri kunne trumfe kvinnens egen rett til liv og helse. I land med totalforbud mot abort har Amnesty en rekke ganger dokumentert hvordan selv en graviditet der fosteret ikke er levedyktig ikke kan avbrytes når graviditeten setter kvinnens liv og helse i alvorlig fare. Dette er en form for umenneskelig, krenkende og nedverdigende behandling i strid med Torturkonvensjonens bestemmelser.

LES OGSÅ: Jon gjør verden litt bedre

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Amnesty-kampanjen «My Body My Rights» som lederen i Dagen peker på, handler om retten til terapeutisk abort, men også langt mer. «My Body My Rights» handler om grunnleggende seksuelle og reproduktive rettigheter, om retten til å bestemme selv over eget liv, over egen kropp og over egen seksualitet. Kampanjen setter like mye fokus på ungdoms rett til seksualundervisning, prevensjonsveiledning og tilgang på prevensjon, som på betydningen av et skikkelig helsesystem som kan sikre kvinnens rett til en trygg graviditet og en sunn fødsel. Det er en kampanje mot voldtekt like mye som en kampanje for å forsvare rettighetene til lesbiske, homofile, bifile og transpersoner. Det er en kampanje som vi tror fokuserer på mange viktige temaer som også avisen Dagen er opptatt av.

Les også
Sorgen over Amnesty
Les også
- Dødsdømte Meriam (27) skal løslates i Sudan
Les også
Jon gjør verden litt bedreAmnesty