Kven kan ikkje arve Guds rike?

I desse tider med med det enorme fokuset på homoseksualitet, treng vi alle å møte både kvarandre og Guds-ordet med audmjukskap, ikkje minst med tanke på at vi alle er likeverdige og verdfulle, som skapte i Guds bilete.

Og ikkje berre er vi skapte, men også frelste – av nåde – i dåpen og trua som vi har fått. Det er kun dei som skriv frå seg trua og barneretten, som Guds barn, som vi alle fekk i dåpen, som ikkje vil/kan arve Guds rike.

Kva så med 1. Kor 6, 9 ? «Eller veit de ikkje at dei som gjer urett, skal ikkje arve Guds rike ?»… Så er det rett at hor (lauslivnad) og avgudsdyrking, får ekstra omtale: - og vidare «som synder mot naturen».

Kvifor tek ein ikkje med, når ein snakkar om homofilt samliv, at det å stele og å baktale, for ikkje å snakke om å vere «havesyk», diskvalifiserer ein frå Guds rike? Kven går så fri frå å måtte ordne opp sine saker i sitt Gudsforhold? I Jesus Kristus er det nåde å få, for alle!