ANSVAR: Som allmennkringkaster og statskanal har NRK et særlig ansvar som opinionsdanner. Derfor påligger det også et ansvar for NRK å korrigere og motvirke den slagsiden som er påvist i de nevnte rapportene, og fremme et så objektivt virkelighetsbilde som mulig, mener underskriverne. Her er daværende Midtøsten-korrespondent Sidsel Wold sammen med NRKs utenrikssjef Knut Erik Holm avbildet under et møte i Kringkastingsrådet i 2011. Foto: Berit Roald, NTB Scanpix

Kristenledere til NRK: – Ta grep for å unngå ubalanse og slagside mot Israel

– På nytt har NRK vist grov ubalanse, sterk slagside og manglende journalistisk objektivitet i sin dekning av konflikten mellom Israel og Hamas, skriver en bred samling norske israelvenner.

I NRKs Dagsnytt Atten 9. juli, uttaler programleder Erik Wold: «Odd Karsten Tveit, tidligere mangeårig Midtøsten-korrespondent her i NRK: Du har fulgt denne konflikten i årevis, og jeg får en sånn følelse, Odd Karsten Tveit, at vi liksom er tilbake til start».

Odd Karsten Tveit: «Ikke helt tilbake, fordi Israel ville ikke engang anerkjenne representanten for det palestinske folk 25 år etter at de okkuperte Vestbredden og Gaza og Øst-Jerusalem, altså PLO.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Og 22 år senere vil de heller ikke anerkjenne eller snakke med et av de store partiene som har kanskje brorparten av det palestinske folket bak seg; Hamas.

Slik at det er jo det som er grunnlaget for at det går som det går, når den ene parten ikke vil snakke med den andre». Nå hevder et samlet Vesten, med både EU og USA, at Hamas er en terrororganisasjon.

Les også: Uakseptabelt av NRK

I deres charter er målsetningen utslettelse av staten Israel. De står bak terror med sprengte busser og tusener av raketter mot Israel. Når Odd Karsten Tveit hevder at det er Israels manglende anerkjennelse av Hamas og kontakt med dem som er årsaken til den pågående konflikten, beskriver det et ytterliggående ståsted som ikke burde komme fra sentrale stemmer i NRKs Midtøsten-dekning.

Den påfølgende dagen avsluttet NRKs Midtøsten korrespondent Sidsel Wold sin reportasje fra Gaza i Dagsnytt kl.07.30 med følgende påstand: «Men palestinerne her i Gaza vet godt at deres liv er ingenting verd for den israelske hæren». Dette er en grovt injurierende påstand fra Wold.

Les også: – Israel-støtte kan bli naiv

I sterk kontrast til NRKs påstander sier oberst Richard Kemp, tidligere øverstkommanderende for de britiske styrkene i Afghanistan, at det ikke er noen annen arme som går så langt for å beskytte fiendens sivilbefolkning i krig som Israel. I mai 2012 publiserte Holocaust-senteret rapporten «Antisemittisme i Norge».

Her kom det frem at 38 prosent av befolkningen mener at «Israel behandler palestinerne like ille som jødene ble behandlet under andre verdenskrig».

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Dette er utrykk for en graverende historieløs virkelighetsoppfatning.I oktober samme år presenterte OSSE (Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa) en rapport med reaksjoner på sterke anti-israelske holdninger i det norske samfunnet. «Utenriksministeren bør fremme en sivilisert diskusjon om Midtøsten-konflikten, og reagere overfor dem som i debatten demoniserer staten Israel», konkluderte OSSE.

Les også: Vil ha sunt fokus på Israel

Som allmennkringkaster og statskanal har NRK et særlig ansvar som opinionsdanner. Derfor påligger det også et ansvar for NRK å korrigere og motvirke den slagsiden som er påvist i de nevnte rapportene, og fremme et så objektivt virkelighetsbilde som mulig. Dette forhindrer ikke en kritisk journalistikk overfor de involverte i konflikten.

Vi ber NRK om å ta grep for å unngå både ubalanse og slagside mot Israel i sin dekning av Midtøsten.Vår kritikk av mediedekningen innebærer ingen bagatellisering av de faktiske lidelser som sivilbefolkningen er blitt utsatt for i de siste ukers konflikt.

Underskriverne av denne uttalelsen representerer også ulike nyanser og synspunkter på konfliktens ulike aspekter.

Dag Øyvind Juliussen nasjonal direktør Internasjonale Kristne Ambassade Jerusalem

Rolf Gunnar Heitmann, generalsekretær Den Norske Israelsmisjon

Conrad Myrland, daglig leder Med Israel For Fred / Styreleder Felleskomiteen for Israel

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Margit Apelthun, Norge-Israel foreningen i Hordaland

Thure Andre Eriksen, daglig leder Stiftelsen TX-Vikings

Erik Furnes, generalsekretær Indremisjonsforbundet

Hans Aage Gravaas, generalsekretær Stefanusalliansen

Øyvind Haraldseid, generalsekretær Misjonsforbundet

Halvard Hasseløy, daglig leder Open Heart Ministries

Leiv Holstad, generalsekretær Maritastiftelsen

Sigmund T. Kristoffersen, leder i Pinsebevegelsens lederråd

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Anne Birgitta Langmoen Kvelland, generalsekretær Normisjon

Arnfinn Løyning, synodeformann Den Evangelisk Lutherske Frikirke

Gunnstein Nes, formann Ordet og Israel

Jostein Nielsen, major/kommunikasjonssjef Frelsesarmeen

Andreas Nordli, daglig leder Ungdom i Oppdrag

Anne Sender

Sten Sørensen, pastor

Haldor Aasebø, De Frie Evangeliske Forsamlinger

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Øyvind Åsland, generalsekretær Norsk Luthersk Misjonssamband

Les også
– Israel-støtte kan bli naivIKAJ
Les også
NRK og Israel
Les også
Uakseptabelt av NRK