BESSERWIZZER: «Der mennesker med rette ikke kan stole på den selvopphøyde autoritative forskningen, journalistikken eller besserwissere som Davidsen, der søkes andre kilder», skriver innsenderen. Foto: Bjørn Olav Hammerstad

Konspirasjonsteorier

Bjørn Are Davidsen advarer mot konspirasjonsteorier, men hans blinde tro på fornuften og moderne forskning hindrer ham i en kritisk analyse av mainstream vitenskap.

Jeg leser noe faglitteratur og populærvitenskap, ikke bare i de fag jeg har studert, men også annet. Jeg slås av mangel på sunn vitenskapelighet, ikke minst i mye av den forskning som legges til grunn i politikk og samfunn.

Ideologiske grunnholdninger har fått så stor innflytelse på forskningen at det knapt kan kalles vitenskap. Mest graverende er vel kjønnsforskningen, som ikke bare er basert på ideologi, men hvor ideologien strider med grunnleggende biologiske fakta.

Likevel er denne forskningen, med hjelp av interesseorganisasjoner som Fri, premissleverandør for politiske beslutninger og har innpass i det meste av skoleverket og undervisningslitteraturen i hele utdanningssystemet.

Media som hevder å drive en uhildet kritisk journalistikk, driver en kampanjejournalistikk ut fra samme grunnholdning som den rådende ideologi på felt etter felt, ganske blottet for vitenskapelig eller etisk refleksjon.

Den som følger med i konflikten mellom Israel og palestina-araberne, blir forstemt over den «forskning» som bedrives fra ulike norske institusjoner, og den skjeve journalistikken som utøves med alibi i denne forskningen.

Ideologiske grunnholdninger og ren antisemittisme preger mye. Den som ønsker fakta om konflikten må gå til helt andre kilder.

På samme måte med teologi, evolusjonsbiologi, psykologi, historie, klimaforskning og så videre.

I stedet for en nøktern, faktabasert vitenskap, møter du en forskning som ut fra ideologiske forutsetninger bruker materialet en arbeider med i et ideologisk prosjekt, for å fremme et bestemt ideologisk mål.

Det er svært tydelig ved kjønnsforskningen, men gjelder også annen forskning.

Dette driver mange til å søke alternative kilder for kunnskap. Da er ikke alle i stand til å vurdere kvaliteten på informasjonen de får.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Det gir rom for sjarlataner med uholdbare konspirasjonsteorier og kvasivitenskap. Det er alvorlig, men svikten i den «autoritative» vitenskap, faglitteratur og journalistikk bærer stort ansvar for at så skjer.

Bjørn Are Davidsen advarer mot konspirasjonsteorier, men hans blinde tro på fornuften og moderne forskning hindrer ham i en kritisk analyse av mainstream vitenskap.

I stedet stiller han seg kritisk til skapelsen og andre sentrale bibelske sannheter. Bibelen må vike for det som jevnt over anses som sannhet innen forskningen. Det gjelder jo å bli aktet i samfunnsdebatten!

Der mennesker med rette ikke kan stole på den selvopphøyde autoritative forskningen, journalistikken eller besserwissere som Davidsen, der søkes andre kilder.

Noen av disse er helt klart dårlige og farlige. Men manglende kritisk etterprøving av tidsåndens ideologi og virkelighetsoppfatning er vel så farlig.