VAKTER: Fransk politi har tatt oppstilling utenfor kirken Notre Dame i Lille i Nord-Frankrike etter frykt for angrep rettet mot kirken. Kirker i Europa er i økende grad utsatt for hærverk, ildspåsettelse og tyverier.

Kirker i Europa under angrep

I mai kom det en foruroligende rapporter fra organisasjonen Observatory of Intolerance and Discrimination Against Christians in Europe, som holder til i Wien. De følger situasjonen for kirker og kristne i vår del av verden, og har gjort det siden 2005.

I årlige rapporter oppsummerer de både forfølgelse av enkeltmennesker og undertrykking av trosfrihet i tillegg til hendelser av hærverk, ildspåsettelser og tyverier fra kirker og gudshus.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

I mars og april alene har de rapportert om 18 slike saker, de fleste rettet mot katolske kirker. Men heller ikke protestantiske gudshus slipper unna slike episoder. Tar man med de ferskeste tallene fra mai-måned, kan man plusse på ytterligere ti tilfeller av angrep rettet mot kirker i Europa.

Årsrapportene vitner også om den negative utviklingen. I 2014 ble det oppsummert 150 tilfeller av undertrykking, diskriminering og angrep rettet mot kristne og gudshus. I 2019 var tallet mer enn doblet til i alt 325 tilfeller.

Den østerrikske organisasjonen kan ikke peke på noen fellesnevner bak angrep rettet mot kirker og gudshus. Men det blir påpekt av i det i noen tilfeller ser ut til å være knyttet til hatmeldinger mot Den katolske kirken og kristendommen generelt spredt gjennom sosiale medier og internett.

Det er ille nok at noen går til fysisk angrep på bygninger som er innviet til Guds ære. Det blir muligens et hakk verre når myndighetsrepresentanter slår til mot dem som gjør bruk av ytringsfriheten og religionsfriheten til å forkynne det kristne budskapet i offentligheten.

En rekke slike hendelser har vært rapport det siste året, spesielt fra Storbritannia. Gatepredikanter eller andre som har stilt seg opp for å forkynne eller komme med et vitnesbyrd, er blitt pågrepet av politiet og fjernet med makt.

Den foreløpig siste i rekken er pastor John Sherwood som er prest i en kirke i Nord-London. Han holdt en gategudstjeneste 23. april der han påpekte Bibelens syn på familien, at den består av en far, en mor og barn og at ekteskapet kun er for en mann og en kvinne. Etter en stund dukket det opp flere polititjenestemenn som fortalte at de hadde mottatt tre klager på pastoren.

Politiet anklaget ham for å ha gitt uttrykk for homofobe synspunkter. Sherwood ble arrestert og anholdt av politiet i 21 timer for å ha forstyrret den offentlige ro og orden. Saken mot ham er fortsatt under etterforskning.

Er tilfeller av hærverk og knebling av kristne noe vi må regner med i en post-kristen tid i Europa? Nei, selvsagt ikke. Retten til å ha en religiøs tro, eller ikke ha det, retten til å praktisere troen, til å samles for å uttrykke troen og retten til å skifte tro er alle nedfelt som helt sentrale deler av menneskerettighetene.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

I tider som dette, der kristne møter krav om toleranse og inkluderende holdninger fra alle kanter, burde det være selvsagt at de blir omfattet av og inkludert i den samme toleransen. Men i mange tilfeller skjer det dessverre ikke.