Katolsk innvandrerklasse ble Norges beste i norsk

- Fordi skolen tar Kristus og det hele mennesket på alvor.

Så du «Vårt lille land» på TV2 ons­dag kveld? Hvis ikke må du få med deg re­pri­sen først­kom­men­de søn­dag.

Re­por­ta­sjen fra den ka­tols­ke St. Sunni­va skole er både tanke­vek­ken­de og sterkt rø­ren­de, og kunne med for­del ha blitt en ob­li­ga­to­risk del av opp­læ­rings­pak­ken for både Nor­ges skole­po­li­ti­ke­re og alle lan­dets læ­re­re.