Tarjei Gilje, redaktør i Dagen.

Ikke så liberalt likevel

Unge mennesker som våger å tåle betydelige sosiale belastninger ved å stå for et klassisk kristent syn, fortjener å bli møtt med mer respekt enn det guttogjente.no har opplevd så langt.

Å være liberal er en av dydene i dagens samfunn. Politiske partier av ulik farge vil gjerne omtale seg selv som liberale. Men liberaliteten prøves i møte med det provoserende. Akkurat som toleransen måles i møte med det man ikke liker.

Siden juni har nettstedet guttogjente.no blitt omtalt over 60 ganger i norske medier.

Nettstedet ble opprettet for å formidle kristen seksualmoral til unge mennesker. 15 kristne organisasjonen står bak.

Holdningene som blir formidlet på nettsiden, samsvarer med dem som blir forkynt på en hel rekke kristne leire og stevner - og i mange menigheter - i løpet av et år. Slik sett er det som blir skrevet på guttogjente.no lite oppsiktsvekkende. Men for ganske mange nordmenn er nok dette en ukjent verden. Og en del ser ut til å bli overrasket over at det faktisk finnes unge kristne mennesker som tar til orde for en annen seksualmoral enn den som er dominerende i samfunnet.

Les også: Jomfru-innlegg skapte leserstorm

Det som har vakt mest oppsikt, er anbefalingen til homofile mennesker om å leve enslig og søke mellommenneskelig fellesskap på andre arenaer, fremfor å inngå et ekteskapslignende forhold til en av det samme kjønn.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Ingen trenger å tvile på at dette vil være et krevende og smertelig valg for en ung mann eller kvinne. Dette har Espen Ottosen tydelig illustrert i boken Mine homofile venner (Lunde forlag, 2009). Ikke desto mindre er det denne anbefalingen den kristne kirke har kommet med i all sin historie.

Det er ikke kritikkverdig at det blir satt søkelys på veiledningen guttogjente.no gir. Og det er alltid fornuftig å være åpen for å diskutere formuleringer bør forandres. Men medieomtalen gir et ubehagelig inntrykk av at det er selve holdningene som her blir avskrevet.

Helseministeren har kalt rådene helseskadelige, og likestillingsombudet har vist til Pride-festivalen i Oslo og regnbuedagene i Bergen som positive kontraster til de «triste og skadelige svarene» fra guttogjente.no.

I dagens avis kan vi også lese at styrelederen i Human-Etisk Forbund vil melde helsefagarbeiderne i nettsidens fagråd til fylkeslegen, på grunn av rådene de gir.

Det hele begynner å ligne en innsnevring av samvittighetsfriheten til dem som står bak nettsiden. De kan til nøds få ha sine religiøse oppfatninger, men disse må ikke påvirke den etikken man fremmer for offentligheten.

I og for seg er det ikke spesielt overraskende at tradisjonell kristen samlivsetikk møter motstand i det moderne norske samfunnet. Det kanskje mest interessante utviklingstrekket i omtalen av guttogjente.no er imidlertid den manglende toleransen de blir møtt med.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Det finnes kristne som snakker nedlatende om homofile. Det finnes også mange andre som gjør det. Dette er det all grunn til å bekjempe.

Men unge mennesker som våger å tåle betydelige sosiale belastninger ved å stå for et klassisk kristent syn, fortjener å bli møtt med mer respekt enn det guttogjente.no har opplevd så langt. Ellers ligner den angivelige liberaliteten mistenkelig på ensretting.

Les også
Kristne helsefolk meldes til fylkeslegenGuttogjente.no
Les også
Veileder unge om det gode liv
Les også
- Snakk med barna dine om pornografiBarn og pornografi
Les også
Tilbyr homohjelp til kristent nettstedGuttogJente.no
Les også
Nytt nettsted for unge skal fjerne tabuer
Les også
Snyter kristne for god sex