AVGANG: Geir Morten Nilsen går av som generalsekretær i KrF. Foto: Odd Mehus Foto: Herman Frantzen

Hva er den egentlige grunnen til Nilsens avgang i KrF?

Kristelig Folkeparti står i tiden fremover overfor en rekke viktige avgjørelser i verdispørsmål. At Geir Morten Nilsen nå går av som generalsekretær gjør oss utrygge på om partiet vil velge riktig retning.

Geir Morten Nilsen har vært generalsekretær - og dermed en del av partiledelsen - de siste tre årene. I høst setter han punktum for det engasjementet, noe han overraskende offentliggjorde på sin Facebook-side før helgen.

Verken han selv eller den øvrige partiledelsen melder om noe dramatikk i forbindelse med avgangen. Vi er ikke overbevist om at det stemmer. Vår mistanke er at det ligger politiske grunner bak, nærmere bestemt uenighet om partiets linje i abortsaken og andre kjerneverdier.

Det er uansett ganske så klart at Nilsens uttreden innebærer en svekkelse av det konservative innslaget i partiledelsen. Hans bakgrunn fra menighetsliv, næringsliv og fra Dagen har vært med på å plassere Nilsen på den konservative siden i KrF. I tillegg har den avgående generalsekretæren et bredt kontaktnett og stor tillit på grasrota i Kristen-Norge.

Også det vil bli et tap for KrF.

Nilsens exit kommer i tillegg til Kjell Ingolf Ropstads avgang som partileder i fjor. Ropstad nøt også svært stor tillit når det gjaldt å stå opp for kristne kjerneverdier.

På grunn av dette konservative mannefallet blir det viktig å følge ekstra nøye med på hvordan KrF profilerer seg på klassiske verdisaker fremover. Ikke minst gjelder det spørsmål knyttet til ufødt liv. Vi har opplevd Nilsen som en garantist for at KrFs programformuleringer ikke skal endres på dette området.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Men hva vil skje med ham ute av partiledelsen?

I løpet av denne stortingsperioden skal forslagene om å liberalisere abortloven komme opp. Vi kan heldigvis stole på KrF når det gjelder motstanden mot å utvide abortretten til å gjelde til uke 18 eller helt til uke 22, slik enkelte parti også har gått inn for.

Men vil partiet fortsatt holde på sitt grunnleggende syn om at livet starter ved unnfangelsen? Eller kommer også KrF til å si ja til selvbestemt abort frem til uke 12 i svangerskapet når nytt program skal vedtas?

Det er faktisk et helt åpen spørsmål i KrF nå. Partiet har varslet at de skal foreta en gjennomgang av sin politikk når det gjelder abort. Vi frykter at det kan bety et brudd med den livsvernlinjen som har vært partiets standpunkt siden det ble stiftet i 1933.

Vi er helt enig i det organisasjonen Menneskeverds generalsekretær Morten Dahle Stærk sa til Vårt Land nylig om partileder Olaug Bollestads nedtoning av egne programformuleringer om abort. Denne utviklingen har også vi merket oss.

Så sent som på landsmøtet i fjor programfestet KrF å «erstatte dagens abortlov med en lov som legger til grunn at fosteret har menneskeverd». Men står egentlig Bollestad bak dette eller er hun innerst inne tilhenger av prinsippet om selvbestemt abort frem til 12. uke?

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Og kan dette og andre verdivalg være noe av grunnen til at Nilsen nå sier takk for seg i partiet? Det tror vi.

For Olaug Bollestad kan i løpet av denne stortingsperioden bli den partilederen som svikter på dette ene punktet som gjør KrF annerledes enn alle andre partier på Stortinget, den grunnleggende respekten for menneskelivets ukrenkelighet fra unnfangelse til naturlig død.

Stortinget skal også snart ta stilling til statsråd Anette Trettebergstuens lovforslag om å forby såkalt konverteringsterapi. Som Dagen tidligere har omtalt er denne betegnelsen bare en tåkelegging av hva lovforslaget egentlig vil ramme, nemlig den klassiske kristne forståelsen av samlivsspørsmål.

Hvis vi skal tolke det KrF-leder Olaug Bollestad har sagt om saken, virker det ikke som man kan regne med hennes parti som en aktiv stemme i denne debatten.

KrF var som kjent med på å foreslå et konverteringsterapiforbud da partiet selv satt i regjering. Det forslaget var ille nok, men likevel noe helt annet enn det frontalangrepet på demokratiske rettigheter som Trettebergstuens forslag innebærer.

Det er mulig Olaug Bollestad ikke har fått lest det høringsforslaget som regjeringen har sendt ut. Vi håper nesten at det er denne typen kunnskapsløshet som er bakgrunnen for den famøse uttalelsen til Dagen om at Trettebergstuens forslag til konverteringsterapilov «ser ganske likt ut som det vi foreslo».

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Men hvis hun ikke har lest det, så haster det nå ganske mye både med å få gjort det og deretter komme på banen med en klar strategi for å bekjempe regjeringens lovforslag.

For hva skal vi egentlig med KrF hvis partiet ikke kan stå opp for kristnes ytrings-, forkynnelses- og religionsfrihet og for det ufødte livets menneskeverd?

Geir Morten Nilsen har for tiden permisjon fra jobben som konsernsjef i Dagen.

Vår mistanke er at det ligger politiske grunner bak, nærmere bestemt uenighet om partiets linje i abortsaken og andre kjerneverdier.