ISLAM: Muslimske pilegrimer går rundt den hellige steinen Kaba i Mekka i Saudi-Arabia. Bildet er tatt tidligere denne måneden. Foto: Amr Nabil/AP/NTB

Gud og Allah er ikke den samme

Å bruke ordene Gud og Allah om hverandre skaper religiøs forvirring.

De siste dagene har det vært flere innlegg i Dagen angående bruken av ordet Gud om islams guddom Allah. Reaksjonene kommer etter en artikkel av Frispark-spaltisten Shoaib Sultan som ble publisert nylig.

Les også
Religionsblanding i Dagen?

Leserbrevene gir oss en mulighet for å klargjøre hvordan Dagen ser på bruken av betegnelsen Gud når omtalen dreier seg om den guddommen som verdens muslimer tror på.

Slik vi ser det har denne saken to sider. For det første en språklig side som handler om ord og deres betydning, det vi gjerne kaller semantikk.

Allah var opprinnelig en av flere ørkenguder som araberne i førislamsk tid tilbad. Islams profet Muhammed tok navnet til denne guddommen og omgjorde bruken av det. Han benyttet det som betegnelse på den monoteistiske guddommen som han forkynte underkastelse overfor, den han fremstilte som verdens skaper, den eneste sanne Gud.

Slik ble Allah ordet for Gud i det arabiske språket. Det er et faktum at Allah språklig sett betyr Gud på arabisk i dag. Derfor vil også arabisktalende kristne bruke dette ordet når de omtaler eller tilber den kristne Gud. Allah benyttes som betegnelse på Gud i den arabiske oversettelsen av Bibelen. Og muslimer vil også tidvis bruke ordet Gud når de omtaler Allah på andre språk som norsk. Det må være opp til dem selv å avgjøre, slik Shoaib Sultan gjorde i det innlegget han skrev.

Les også
Shoaib Sultan: «Bønn er aldri bortkastet for muslimer»

Så da er vel saken grei? Ordene Allah og Gud kan brukes om hverandre uten tanke på hvilken religion det gjelder?

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Nei, sånn er det ikke. For dette spørsmålet har også en teologisk side, som for oss er den viktigste. For selv om betegnelsene er like språklig sett, så er det ekstremt viktig å ikke blande disse guddommene. Kristendommens Gud og islams Allah er ikke den samme Gud. La det ikke være noen tvil om det.

Kristendom og islam er to vesensforskjellige religioner med ulike gudsbilder. Og det dreier seg om guddommer med helt ulike egenskaper.

Den aller viktigste forskjellen gjelder selve Guds vesen. Den kristne Gud er en treenig Gud med tre personer i guddommen: Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd.

Bibelen lærer oss at Gud har en sønn, mens muslimens hellige bok forbanner og latterliggjør den som tror at Gud har en sønn.

Guds enbårne sønn Jesus Kristus er for kristne også nøkkelen til å forstå hvem Gud er og hvordan han er. «Ingen har noen gang sett Gud», står det i Johannes 1:18. Men det stopper heldigvis ikke der. For den kristne Gud er ikke bare i skyggene, uoppnåelig, utilgjengelig, ukjent, fjern, uinteressert.

Nei, dette verset fortsetter med et «men». «Men», står det, «den enbårne, som er Gud og som er i Fars favn, han har vist oss hvem han er».

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Kristendom og islam er to helt vesensforskjellige religioner med helt ulike gudsbilder.

I kristendommen finnes svaret på alle disse spørsmålene om Gud og hans relasjon til oss mennesker nettopp hos Guds Sønn. Jesus har blitt et symbol på mildhet, godhet og selvutslettende kjærlighet for folk i ulike kulturer og tidsepoker. De har omfavnet historiene om Jesus. De har følt seg sett og elsket av Ham.

For Jesus møtte alle mennesker med kjærlighet, enten det dreide seg om de kriminelle, de prostituerte eller de tilsynelatende rike og vellykkede, som hadde like stort behov for tilgivelse som alle andre. Jesus har nøkkelen til alles hjerter. Han har vært en av oss, vandret blant oss.

Og så er det altså akkurat slik Gud er. Det er faktisk mulig å vite noe om Gud. Det er en som har vist oss hvem Gud er. I Jesu liv, i hans møte med mennesker og nærhet med oss alle, i hans død og i hans oppstandelse, så ser vi Gud.

Slik er den kristne forståelsen av Gud. Og den er altså helt annerledes enn den guddommen som islam forkynner og som man kan lese om i Koranen.

Vi mener at det å bruke disse ordene om hverandre bidrar til å skape ytterligere religiøs forvirring i en tid der det er mer enn nok av sånt fra før. Altfor mange har akseptert et slags moderne allmennreligiøst syn av typen «Alle ber vel egentlig til den samme Gud, men kaller ham bare forskjellige ting».

Men sånn er det altså absolutt ikke. Som kristne mener vi at det bare er troen på den treenige Gud og på Hans sønn Jesu Kristi død og oppstandelse, som er en frelsende tro. Troen på Allah og hans profet Muhammed er noe annet.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Det er viktig for en kristen avis som Dagen å motarbeide misforståelser på dette området, også gjennom det språket vi benytter. I egenprodusert redaksjonell tekst har Dagen ikke brukt ordet Gud om den muslimske guddommen. Det kommer vi heller ikke til å gjøre i fortsettelsen.